Červnová noc v kostele – fotogalerie

Pořadatelé citovské Noci kostelů 2024 děkují za úžasný večer se stovkou návštěvníků všech věkových skupin.

Zdráv buď, Vykupiteli – píseň ke svatému přijímání – chrámový sbor Citov+ pod vedením varhaníka, Zbyňka Svačiny z Ivaně