Trpící Kristus nám zanechal příklad

Čtrnáct zastavení tzv. křížové cesty slouží lidem od nepaměti k zamyšlení, co se vlastně událo s Ježíšem na Velký pátek. Protože se opět blíží Velikonoce, zveme vás na duchovní procházku a modlitbu do přírody. Začátek trasy je v Citově u mlýna. Trasa vede polní cestou podél zahrad až do kostela sv. Jiří. Všem majitelům, kteří strpí na svém plotě připevněný obrázek, vyprošujeme Boží požehnání. Křížovou cestu si můžete projít samostatně každý den od Květné neděle (2. 4.) až do návratu k běžnému pracovnímu rytmu po skončení velikonočních svátků (11. 4.).

Farnost Citov ve spolupráci
s Obecním úřadem Citov

SPOLEČNÉ ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELÍCH NAŠÍ FARNÍ RODINY SE PŘED VELIKONOCEMI KONÁ KAŽDÝ PÁTEK A NEDĚLI DLE ROZPISU V OHLÁŠKÁCH.

Králi, milost nám dej… aneb pozvánka na adorační den

Ve čtvrtek (30. 3.) a v neděli (2. 4.) bude celá olomoucká arcidiecéze spoléhat na modlitbu naší farnosti před Ježíšem v Nejsvětější svátosti. První adorační den se koná v Rokytnici a bude obětován za kněze, bohoslovce a nová povolání. Na Květnou neděli budeme ve společné adoraci pokračovat v Brodku při modlitbě za misionáře a Boží požehnání pro jejich práci.

K účasti si – prosím – v obou případech vyberte čas mezi 15. a 21. hodinou. Věřím, že se mezi námi jen těžko najde někdo, kdo by nemohl přijít ani na chvíli. Chcete-li si vybrat svůj čas k adoraci podle míry obsazenosti jednotlivých stráží, zapište se do našeho rezervačního systému (ZDE). Děkuji. +OT

K dispozici je také pozvánka
k bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu.