Trpící Kristus nám zanechal příklad

Čtrnáct zastavení tzv. křížové cesty slouží lidem od nepaměti k zamyšlení, co se vlastně událo s Ježíšem na Velký pátek. Protože se opět blíží Velikonoce, zveme vás na duchovní procházku a modlitbu do přírody. Začátek trasy je v Citově u mlýna. Trasa vede polní cestou podél zahrad až do kostela sv. Jiří. Všem majitelům, kteří strpí na svém plotě připevněný obrázek, vyprošujeme Boží požehnání. Křížovou cestu si můžete projít samostatně každý den od Květné neděle (2. 4.) až do návratu k běžnému pracovnímu rytmu po skončení velikonočních svátků (11. 4.).

Farnost Citov ve spolupráci
s Obecním úřadem Citov

SPOLEČNÉ ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELÍCH NAŠÍ FARNÍ RODINY SE PŘED VELIKONOCEMI KONÁ KAŽDÝ PÁTEK A NEDĚLI DLE ROZPISU V OHLÁŠKÁCH.