Prázdninové setkání na zahradě – ročník II

Milí bratři a sestry, první ze dvou velkých farních dnů letošní letní sezóny je na dosah. Jednorázový dobrovolný příspěvek se týká akce jako celku včetně občerstvení (klobása s chlebem, pivo, limo, káva apod.). Pouze nabídka vína vyžaduje peníze navíc. Prodávají se celé lahve 0,75l podle stejného ceníku, jaký platil  koncem června na hodové ochutnávce mešních vín v Brodku (náhled).

Jak už na akcích tohoto typu bývá zvykem, uvítáme také libovolné vklady na společný stůl ve formě zeleniny, ovoce, slaných nebo sladkých dobrot (vzhledem k roční době raději bez krému).

Soukromý charakter akce pod širým nebem nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření (rozestupy, roušky apod.). Dezinfekce i dostatek místa na parkování jízdních kol budou zajištěny. V případě potřeby žádejte farní taxi u otce Tomáše.

Těšíme se na vás. 

Cyril a Metoděj mají důvod k radosti

Přesně 40.955,- Kč byl dnes dopoledne obsah sbírky při mši svaté v kostelích naší farní rodiny, kterou odesíláme na pomoc  lidem zasaženým tornádem. Děkujme. Je opravdu krásné být součástí nevídané vlny solidarity, která v těchto dnech zasáhla Česko. Svatí otcové Cyril a Metoděj z nás mají v nebi radost. 

Opačným směrem se pohled k nebi obrátil z Velehradu při večerním koncertu v rámci Dnů lidí dobré vůle.

Dary odeslané od posluchačů i televizních diváků putují mimo jiné na pomoc rodinám s dětmi, kterým pandemie covid-19 vzala jednoho z rodičů. Můžete-li, zastavte se s námi v tiché modlitbě za takto zkoušené rodiny, kterým je určena píseň Davida Deyla – Naděje se vrátí (videoklip ZDE). 

Odešla paní Marta Kolimárová (1943)

Po několika letech pobytu
v péči domova Dominika (Kokory)
odešla vstříc svému Pánu

paní Marta Kolimárová
roz. Chocholáčová

Tovární 136,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná v sobotu 10. 7.
ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná hygienická omezení nejsou potřeba. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí.