Inspirace pro domácí vánoční bohoslužbu

Drazí bratři a sestry,

celý křesťanský svět – a my s ním – stojí na prahu vánočního týdne. Stromky i betlémy dnes ozdobily také naše chrámy. Se západem slunce zahoří poslední svíčka na adventních věncích a současně s tím mezi sebou přivítáme symbolický plamínek radosti a naděje z Ježíšova rodiště. Adventní roráty jdou do finále. Zvedněme tedy svou ustaranou hlavu a pomažme si tvář úsměvem!

Děkuji vám za krásné společenství, které kolem Pána Ježíše dlouhodobě vytváříte svou horlivostí v modlitbě a nasloucháním Slovu. Mezi dobré plody tohoto končícího roku bych chtěl zmínit zejména dar větší pokory a vděčnosti lidí za vše, co se nám kvůli pandemii ukázalo jako nesamozřejmé: např. dostupnost lékařské péče, přátelský stisk ruky, stabilita zaměstnání, osobní setkávání s přáteli, účast na bohoslužbách v kostele, přístup ke vzdělání, společný zpěv, cestování bez roušky … ale i život sám.   

Díky Vaší ukázněnosti – se kterou se důsledně řídíte mými pokyny – máme ve farnosti po necelém týdnu přihlašování vstupenky na Vánoce prakticky rozebrané. Zbývá už jen několik volných míst pro největší opozdilce. Tato místa bude možné obsadit, jakmile někde zůstanou volná 24 hodin před konáním mše svaté. Totéž platí o programu připraveném pro veřejnost – Živý betlém v kostele.

Snížený počet vánočních mší, na které máte letos kvůli ochraně veřejného zdraví přístup, volá po společné modlitbě v rodině. Věřte mi, že pro vás, kteří jste zdraví, není vhodným řešením nahradit o svátcích osobní účast na mši pouhým sledováním přenosu v televizi nebo na internetu. Zkuste být tvořiví a udělejte si doma vánoční pobožnost sami. Slíbenou nápovědu jsme vám v praktické tištěné podobě přidali do Kaštánku, který právě vychází. Elektronická verze pro vaše mobily a tablety je pod článkem. Máte-li doma tiskárnu, návod si můžete sami vytisknout v libovolném počtu kusů. Pro chvíle sváteční radosti nakonec ještě přidávám CD křesťanských písní s Martou Kubišovou a Markem Ebenem.

Mějte se hezky.
otec Tomáš 🙂

PS. Děkuji za Vaše modlitby za kněze.

KE STAŽENÍ:
Návod k domácí vánoční bohoslužbě (on-line verze)
Návod k domácí vánoční bohoslužbě (verze pro tisk)
Adventní písně a vánoční koledy (CD)