Odešla paní Božena Hradilíková (1927)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Božena Hradilíková
roz. Havlíková

Rokytnice 337

Pohřeb se koná
v sobotu 11. 7. 2020 v 11:30
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše, bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu v Rokytnici.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.