Učíme děti Božím cestám

Vážení rodiče,

na úvod svého dopisu bych Vás rád co nejsrdečněji pozdravil a popřál Boží požehnání pro Vaše rodiny. Blíží se konec nouzového stavu (aktuálně 17.5.) a s ním přichází šance pro snahu naší farnosti obnovit nějakou formu náboženského vzdělávání pro děti, které bylo nečekaně přerušeno uzavřením škol ve středu 11.3. Jsem si vědom toho, že případné rozhodnutí využít či nevyužít této nabídky je plně ve vaší režii podobně jako probíhající přihlašování žáků 1. stupně do nepovinných školních skupin.

 
Jisté je, že katecheze (výuka náboženství) nebude nyní probíhat ve škole, ale na faře. Samozřejmostí je dodržování rozestupů mezi přihlášenými dětmi a dezinfekce rukou před vstupem do učebny. Odkládání roušek při výuce není na jednu hodinu nutné, a proto této možnosti – obecně přiznávané učitelům – nebudeme bez vážného důvodu využívat. Ujišťujeme Vás, že pokud bychom měli jakoukoli pochybnost o dobrém zdravotním stavu některého z účastníků hodiny, budeme na to neprodleně reagovat, abychom chránili náš společný bezpečný prostor.

S tímto dopisem dostáváte do rukou také přihlášku do farní skupiny dětí z náboženství. Máte-li o výuku před prázdninami zájem, doručte, prosím, na každé dítě vyplněnou a podepsanou přihlášku do schránky fary v Rokytnici nebo ji naskenovanou pošlete zpět emailem. Na rozdíl od běžných podmínek ve školách můžete své dítě na náboženství podle svého uvážení přihlásit i po zahájení výuky, pokud bude ve skupině volné místo. Bližší informace Vám rád podám na telefonu. Těším se, že s dětmi dokončíme rozdělanou práci.

Výuka bude zahájena bezprostředně po skončení nouzového stavu – tj. pravděpodobně od pondělí 18.5 – podle rozvrhu, který zde předkládáme. Můžete si vybrat místo a den, který vám lépe vyhovuje s ohledem na dojíždění. Do konce školního roku nebude možné zvolenou skupinu měnit.

Máte-li nějaká přání, připomínky nebo doporučení k organizaci farní katecheze – ať už do minulosti, do přítomnosti nebo do budoucnosti – neváhejte se ozvat.

S přáním pokoje
P. Tomáš Klíč, farář

KE STAŽENÍ:
Přihláška do farní skupiny
včetně mimořádného rozvrhu