Co dělat, když nemohu jít ke zpovědi?

Katechismus učí, že „lítost nad hříchem, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění těžkých hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“ (čl. 1452).

Úkon kajícnosti, který by měl předcházet svátostnému i duchovnímu svatému přijímání, můžete vykonat těmito nebo podobnými slovy:

Můj Bože, z celého srdce lituji, že jsem jednal/a špatně a že jsem neudělal/a, co jsem měl/a. Je mi líto, že jsem hříchem urazil/a tebe, který jsi nejvýš dobrý a nade všechno láskyhodný. Pevně si umiňuji, že budu s pomocí tvé milosti konat pokání, že už nebudu hřešit a že se budu vyhýbat příležitosti ke hříchu. Smiluj se nade mnou, Bože, pro umučení a kříž našeho Spasitele, Ježíše Krista. Amen.

Zdroj: Obřady pokání