Misijní neděle je nejsilnější solidaritou

Milí bratři a sestry,

… I v té nejchudší zemi Afriky se příští neděli (20.10.) koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co mají, do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. …

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. …

O misijní neděli se více jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. … Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. 

S požehnáním
jáhen Leoš Halbrštát,
národní ředitel PMD v ČR

KE STAŽENÍ: celý text dopisu