30. výročí pádu komunistické totality

Milí bratři a sestry,
a všichni lidé dobré vůle,

když se slavil velký jubilejní rok 2000 žádal od nás tehdejší papež sv. Jan Pavel II., abychom intenzivně zapracovali na očištění společné historické paměti a vstoupili do třetího tisíciletí smířeni s Bohem i mezi sebou. Třicet let po sametové revoluci bohužel musím konstatovat, že ve vztahu celé naší společnosti k smutnému období let 1948 až 1989 k podobnému vyrovnání s minulostí dosud nedošlo. Ti, kdo berou vážně slovo Bible, vědí, že jedině pravda osvobozuje (Jan 8,31-42). Veřejné uznání temných stránek naší národní minulosti je nutným předpokladem opravdového smíření a nového začátku. Proto vás už nyní zveme na dvě místní události spojené s kulatým výročím konce komunistické éry.     

V neděli 17.11. odpoledne bude v kapli sv. Anny v Císařově představena galerie portrétů lidí – mužů i žen z různých stavů – kteří patří mezi oběti minulého režimu. Pojďme si je společně připomenout a přitom oslavit den díků za svobodu, které se těšíme. 

O týden později – v neděli 24.11. – se bude v sále obecního úřadu v Rokytnici konat veřejné promítání filmového dokumentu s názvem Nikomu jsem neublížil (výpověď spolupracovníků StB), po níž bude následovat beseda s velmi významným hostem – Ing. Tomášem Hradílkem (podrobnosti na plakátě Zkušenosti z totality).

+OT