Odešla paní Božena Vránová (1923)

Ve věku 95 let
odešla vstříc svému Pánu
čtyřnásobná maminka
a dlouholetá kostelní zpěvačka

paní Božena Vránová

Citov 3

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
v pátek 14.6. ve 13:00.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!