Opravme nedostatky Evropské unie

Milí farníci, považuji za užitečné dát vám ke zvážení dopis jednoho z českých zástupců na půdě Evropského parlamentu adresovaný v těchto dnech do mých rukou. 

+OT


Vážený pane faráři,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Obrátili se na mne přátelé se žádostí o jasné slovo v záplavě často protichůdných informací, které se dnes k nim ze všech stran dostávají. 

Již patnáct let jsme součástí Evropské unie. To je od počátku projekt s křesťanským poselstvím míru, odpuštění a spolupráce, který odstranil války mezi členy Unie. Vstup do Evropské unie podporovala, také Česká biskupská konference, protože se tento projekt osvědčil – má za sebou reálné výsledky minimálně v podobě více než 70 let míru, což Evropský kontinent nepamatuje. A mír je křesťanská hodnota první kategorie. 

Evropská unie je ale jen lidské dílo, a proto má nedostatky. Opravit je předpokládá, že v unijních orgánech budou lidé schopní takového úkolu. 

Jedna z těch věcí, která mi leží na srdci, je prosadit, aby unijní orgány respektovaly meze svých úkolů a neangažovaly se v oblastech, které jim nenáležejí, jako jsou nesmyslné genderové ideologie, snahy o legalizaci eutanazie apod. Proto jsem vždy proti takovým pokusům hlasoval a angažoval se v křesťanských pracovních skupinách Evropského parlamentu, stejně jako jsem proti těmto tendencím spolupracoval s evropskými biskupy. 

Je naopak třeba soustředit se na celokontinentální problémy, jako je bezpečnost, nelegální migrace, ale i globální oteplování, sucho apod., což leží mimořádně na srdci i papeži Františkovi. Stejně tak je třeba více podpořit křesťany pronásledované ve světě. Tyto problémy musíme – s Vaší pomocí – v Evropské unii řešit především!

Evropská unie není žádný totalitní projekt. Důkazem toho je, že každý může prosazovat své názory. Navíc má EU povinnost vést trvalý a transparentní dialog s církvemi – a také ho vede. V tom může českému státu sloužit jako vzor hodný následování. Smutné ale je, že momentálně jsou to různí podivní aktivisté všeho druhu, kdo slyšet více než my, křesťané.

Prosím, nevěřte těm, kteří slibují, že naše problémy vyřeší jejich „pevná ruka“. Není to v jejich moci a ani to nemají v úmyslu. Jeden den jsou ochránci tradičních hodnot a křesťanství a druhý den v českém parlamentu hlasují s komunisty o zdanění církevních restitucí! Nebuďte, prosím, naivní! 

Dovolte mi závěrem říci, že k řešení palčivých problémů naší doby potřebujeme spolupráci vnitrostátní i evropskou a k tomu Boží požehnání. Buďme těmi, kteří mají víru, buďte těmi, kteří mají naději, buďme těmi, kdo si pomáhají a modlí se za sebe navzájem i za tento svět, jehož jsme součástí. 

Prosím vás o modlitby a podporu pro dílo, ve kterém bych chtěl s Vaší pomocí pokračovat!

Pokud byste cokoliv potřeboval upřesnit či více prodiskutovat, napište mi či zavolejte, prosím.

V úctě
Pavel Svoboda
Europoslanec

PS. Vážený pane faráři, pokud zvážíte a seznámíte s informacemi i Vaše farníky, budu Vám vděčen.