Archiv rubriky: Ze života společnosti

Informace o systému varování, ukrytí a ochrany obyvatel ČR

Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky. 

V úvodu je potřeba konstatovat, že samotné ukrytí představuje pouze jeden z prvků ochrany obyvatelstva. Nejprve si tedy řekněme, co to ochrana obyvatelstva vlastně je. Jedná se o komplexní systém reakce na události a hrozby, a to bez ohledu na to, zda jsou vojenské nebo nevojenské povahy. Jedná se tedy i činnosti, jež se řeší v době za míru, ale i v případě války.

V případě jakékoliv hrozby nebo vzniku mimořádné události velkého rozsahu je primární provést varování a informování obyvatel. Varování je realizováno prostřednictvím tzv. sirén. To jsou ty, které každou první středu v měsíci všichni slyšíme v rámci jejich zkoušky. Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je však odlišný. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Podstatné je, že bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas nebo internet).

Správný postup po zaznění sirény je se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, resp. provést nezbytná opatření podle druhu hrozby – např. zavření a zalepení oken a dveří, nebo ukrytí ve sklepních prostorách či naopak ve vyšších patrech, atd., a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Jedná se tak o formu takzvaného improvizovaného ukrytí a improvizované ochrany. Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Typickými příklady jsou sklepy, metro nebo tunely.

Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány po druhé světové válce, zejména v době „studené války“, pro účely ochrany před globálním jaderným konfliktem. Technologie v čase však zásadním způsobem pokročily a je mnohdy i při rychlém zachycení jaderné hrozby takřka nemožné zajistit přesun obyvatel do těchto úkrytů. Naopak vlivem urbanizace hrozí velké riziko jejich osob ve venkovním prostoru, tedy mimo ochranu jakékoli budovy v okamžiku výbuchu. Z tohoto je zřejmé, že je princip improvizované ochrany daleko efektivnější.

Nicméně stálé tlakově odolné úkryty se na území České republiky nacházejí, i když ve výrazně menším množství než v minulosti, neboť mnohdy došlo mimo jiné ke změně vlastnických vztahů, u nových objektů tato dřívější povinnost není a zároveň stát nepřispívá na jejich údržbu. Většina ze stávajících úkrytů také není ve stavu k okamžitému použití a je nutné jejich takzvané zpohotovění – uvedení do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. při válečném stavu.

Na závěr bychom rádi poukázali na fakt, že také ve válce na Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné vlastnosti staveb.

Vážení občané, aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.

Zdroj: Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (odkaz na původní článek)

Církev se modlí a postí za ukončení ruské invaze na Ukrajinu

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Rozhodli, že tuto neděli (27.2.) použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy (2.3.) věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu (viz také dřívější podobná výzva k obětování pátečního sebezáporu).


Intenzivní modlitba za mír provázela také dnešní (24.2.) Nikodémovu noc v brodeckém kostele. Děkujeme všem věřícím, kteří za daných okolností bez váhání zamířili do kostela. 


Postoj otce Tomáše vystihuje jeho dnešní komentář adresovaný europoslankyni Kateřině Konečné (KSČM):

Vážená paní Konečná,
nedokážete si představit, jak mě mrzí, že na rozdíl od našeho prezidenta Miloše Zemana neumíte ani dnes ve světle zjevných skutečností přehodnotit svůj dlouhodobě shovívavý postoj vůči Putinovu Rusku. Domnívám se, že i bez této šílené agrese proti sousední slovanské zemi by vládce Kremlu už dávno měl sedět za mřížemi pro své evidentní pohrdání pravdou a spravedlností, tj. právem jednotlivců, národů i mezinárodního společenství. Chápu Vaše rozpaky nad tím, že na Západě máme mnohdy taky máslo na hlavě, ale – ruku na srdce – v demokratickém světě, ke kterému od roku 1989 naštěstí patříme, si naše politiky jakž takž svobodně volíme a ty nepoužitelné dokážeme dříve či později vyměnit. Můžu se Vás zeptat, jak byste jako někdejší poslankyně českého Parlamentu hlasovala při dnešní mimořádné schůzi, na které byla mocenská politika Ruska jednomyslně odsouzena? U nás nebyl proti jediný poslanec. Vaše smýšlení v této věci budeme jistě moci velmi brzy vyčíst z Vašeho vystupování a hlasování na půdě Evropského parlamentu.


STANOVISKO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR K RUSKÉ AGRESI PROTI UKRAJINĚ

Modlitba i diplomatické úsilí o mír ať měří všem dětem stejně

Zatímco jsme v Česku už nějakou dobu denně informováni o každém drobném pohybu ruských ozbrojených sil na dohled od ukrajinských hranic, bedlivě v této záležitosti sledujeme všechna diplomatická jednání a modlíme se za odvrácení hrozícího konfliktu, zůstáváme na Západě až nepochopitelně slepí vůči válkám a systematickým násilnostem v jiných částech světa. Příkladem může být mnohaletá genocida křesťanských obyvatel středoafrické Nigérie nebo probíhající konflikt v arabském Jemenu. Není to divné? Nejde snad všude o stejné zlo? Kéž by hlas církve – žijící s trpícími lidmi po celém světě – dokázal prolomit toto hanebné mlčení! Níže vám k oběma tématům doporučuji aktuální články.
 
+OT
 
Milosrdný Otče,
pro krev Kristovu
buď milosrdný k nám
i k celému světu.    

BISKUP HINDER:
KONFLIKT V JEMENU JE PRO NÁS VÝČITKOU

Vatican News, 10. února 2022

Zapomenutý konflikt v Jemenu v posledních týdnech zesílil. Vládní síly se snaží dobýt zpět území držená povstalci, včetně hlavního města Saná. František o této desetileté válce hovořil v nedělním rozhovoru pro italskou televizní stanici RAI 3. „Pláčeme nad trpícími dětmi, ale nenacházíme řešení, protože stále existují kategorie lidí, s nimiž se nepočítá: děti, migranti a chudí,“ řekl Svatý otec.
 
 

Biskup Paul Hinder se v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas odvolával na papežův rozhovor. „František skvěle vysvětlil, proč je konflikt v Jemenu zapomenut. Připomněl nám, že v našich civilizovaných společnostech jsou na prvním místě války a teprve potom lidé, že zisky z obchodu se zbraněmi jsou pro nás důležitější než lidské životy. Taková slova nechceme slyšet, protože jsou pro nás výčitkou, a proto odvracíme oči od trpícího Jemenu,“ uvedl apoštolský administrátor pro Jižní Arábii, který má tuto zemi na starosti.

„Tento konflikt je „ztlumený“, stejně jako ztlumíme svůj mobilní telefon, když nechceme rušit ostatní nebo si přejeme, aby ostatní nerušili nás. Podobně se s tímto konfliktem vypořádává světové veřejné mínění a politici – zatlačují ho do stínu. Nechceme slyšet to, co nám připomněl Svatý otec, že dáváme přednost zisku ze zbraní před lidským životem. Je to smutné, ale je to pravda. Ti, kteří jsou u moci, vidí v této válce své zájmy a záleží jim více na penězích než na lidech. Jako církev jsme povoláni k politice smíření a pokoje, v tom je naše poslání. Neradi slyšíme, že nám jde více o peníze než o zastavení tragédie dětí, které v Jemenu velmi trpí. Připomínám, že podle statistik se od roku 2015 každý den stanou obětí této války čtyři děti. Mnoho z nich žije na ulici, jsou to sirotci, protože jejich rodiče a příbuzní zemřeli v bojích. Víme také, že v konfliktních oblastech se šíří mnoho nemocí, kterými jsou nejvíce ohroženy děti závislé na dospělých.”

Počet obětí deset let trvajícího konfliktu se blíží 400 000, válku provází hlad, nemoci a rostoucí počet vnitřně vysídlených osob. Povstalci mezitím zintenzivnili útoky raketami a bezpilotními letouny. Při ofenzivě jemenských vládních sil proti pozicím povstalců u hranic se Saúdskou Arábií byly minulý víkend zabity desítky vojáků. Podle biskupa Hindera chybí vůle dosáhnout příměří a mezinárodní společenství zavírá oči před probíhající tragédií. “Samozřejmě jsou tady také skupiny lidí, které se modlí za mír a přejí si ho. V křesťanských kostelech se modlíme za dobro všech,” dodává biskup Paul Hinder.


KE STAŽENÍ:
Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI):
NIGÉRIE: DŽIHÁDISTICKÁ GENOCIDA KŘESŤANŮ SÍLÍ (2. února 2022),
ROZHOVOR S BÝVALOU ČLENKOU FEDERÁLNÍ VLÁDY O SITUACI V NIGÉRII (4. května 2020)