Archiv rubriky: Slovo faráře

Zakončení poutní sezony

Modlitební procesí z Nenakonic ponese v sobotu 31.8. na mši svatou do nedalekého poutního kostela kopii milostného obrazu Panny Marie Dubské.

Důvodem této novodobé tradice je skutečnost, že právě z kapitulního sídla v Nenakonicích uctívaný obraz Matky Boží historicky pochází. Díky atmosféře ztišení v menším společenství nabízí předvečer slavnosti ideální příležitost k duchovnějšímu prožití hlavní dubské pouti. Trasa procesí měří sotva dva kilometry a vychází s muzikou v 18 hodin od místa, kde obraz Panny Marie původně visel (dnes socha anděla).

Připojit se k nám můžete kdekoli po cestě, nebo i na mši svaté v kostele od 19 hodin.

Srdečně zve
účastník pouti

otec Tomáš

Tančíme s vámi v rytmu evangelia

Bratři a sestry, v letošním roce se v několika farnostech našeho děkanátu završila příprava na biřmování. Mezi kandidáty této svátosti byli věřící různého věku, kteří se spolu scházeli na farách, aby pod vedením kněží a katechetů pracovali na systematickém prohloubení svých náboženských znalostí z oblasti vyznání víry, Písma svatého, liturgie a morálních hodnot, které církev brání. Občas přitom bylo slyšet smutný povzdech jiných farníků, kteří byli biřmováni jako velmi mladí a před mnoha lety: „My jsme žádnou podobnou přípravu nezažili“. Ano, doba se mění a podmínky svobodného života církve dnes umožňují, abychom ve farnostech více „zajížděli na hlubinu“. Bohu díky!

Z tohoto pohledu je třeba jednoznačně přivítat rozhodnutí otce arcibiskupa, který vyslyšel prosbu vašich kněží a umožnil nám v Přerově po mnoha letech otevřít tzv. kurz pastoračních pomocníků. Už jste o něm jistě slyšeli, ale možná jste zatím nepochopili, jaká je to šance právě pro vás. Tento kurz je určený věřícím laikům bez ohledu na jejich věk a zaměstnání, nebo úkoly a služby, které zastávají ve farnosti. Nejde o školní vzdělávání, takže vás na konci nečekají žádné zkoušky ani známkování. Absolvování kurzu obohatí všechny, kdo se do něj přihlásí, a to jak věřící, kteří žádnou systematickou katechezí v dospělém věku neprošli, tak také ty z vás, kdo na své duchovní formaci intenzivně pracujete, a máte proto za sebou účast na různých duchovních obnovách a konferencích, rádi posloucháte Noční univerzitu na TV Noe, navštěvujete Večery spirituality na teologické fakultě apod. Každý účastník si v bohatém programu našeho kurzu může najít to své.

V neposlední řadě bude tento kurz přínosem také pro nás kněze, kteří se budeme po celý školní rok 2018/19 snažit o pečlivou přípravu srozumitelných přednášek s cílem zpřístupnit vám poznatky užitečné pro praktickou evangelizaci a pro aktivní účast na životě ve farnosti. Je známo, že nejlepším způsobem, jak si osvojit nějakou problematiku, je vyučování ve snaze vysvětlit danou věc někomu jinému. Z doby naší formace v semináři víme, že studovat teologii, objevovat krásu Božích tajemství a těšit se z pochopení nových souvislostí ze života církve je vždycky zdrojem mimořádné radosti. Proto se na sobotní kurzy na Sonusu také těšíme. Je to podobné jako s tancem. Kdo si v mládí osvojil základní kroky společenského tance a poznal radost z ladného pohybu páru na parketě, ten nebude příliš váhat, když se mu naskytne vhodná příležitost k účasti na pokračovacích tanečních pod vedením zkušeného mistra. A právě to vám od září nabízí náš děkanát ve světě královny všech vědeckých disciplín. Nevěříte? Tak přijďte a uvidíte!

S přáním pokoje

P. Tomáš Klíč, Rokytnice

PS. Přehled termínů, tematických okruhů i jejich přednášejících je k nahlédnutí zde. Přihlášky žádejte během prázdnin od svých farářů.

Zdroj: děkanátní časopis Slovo pro každého  

 

Mediální horko začíná

Dne 30. 7. odeslal otec Tomáš do České televize následující divácký ohlas.


Dobrý den. Rád bych upozornil pracovníky ČT, že se blíží období, kdy naši zákonodárci budou muset probírat jeden z nejvíce kontroverzních návrhů zákona v novodobé historii ČR, tzv. manželství pro všechny. Jsem přesvědčen, že úkolem médií v demokratické společnosti by mělo být něco jiného než připravovat půdu jedné ze stran politického sporu cílenou zpravodajskou masáží. Nebo snad dnešní  vypuštění studie o neškodnosti výchovy v rodinách se dvěma matkami v kombinaci s dalšími podobně laděnými zprávami za posledních 48 hodin má být náhoda? Znám renomovanou studii z USA, která o důsledcích výchovy homosexuálními páry tvrdí něco docela jiného (viz níže příloha z roku 2012).

Jsem velmi zvědav, jak bude nejen vaše zpravodajství během projednávání této ožehavé otázky pracovat ve prospěch paměti národa. Je známo, že před 13 lety se požadavek na zavedení registrovaného partnerství osob stejného pohlaví – vetovaný prezidentem nikoli z morálních ale principiálně právních důvodů – obhajoval ujištěním, že nejde o krok směrem k budoucí redefinici manželství, ani snahu o vytváření nových modelů rodin s dětmi.

Vaší práce si vážím, a proto píšu.
Věřím totiž, že v ČT mají ohlasy diváků smysl.

S přáním všeho dobrého

Tomáš Klíč,
Rokytnice u Přerova

The Regnerus Study Met with Intolerance