Archiv pro rubriku: Naše farní rodina

Nedělní mši sv. aktuálně navštěvuje asi 200 lidí

Výsledky mimořádného sčítání účastníků nedělních bohoslužeb v kostelích naší farní rodiny ukázaly ve srovnání se stavem před vypuknutím pandemie asi 20% úbytek. Je potěšující, že se to netýká malých dětí, za což patří dík zejména jejich rodičům. Všem, kdo se s námi rádi modlí, vyprošuji hojnost Božího požehnání. Bratřím a sestrám, kteří se mezitím odstěhovali, přeji, aby se dokázali brzy zapojit do života církevního společenství ve svém novém domově. Kdo se naopak zajímá o Ježíše, kostel a víru v našem okolí, ať se nebojí přijít mezi nás.  Nakonec prosím věřící pokročilého věku, kteří se do kostela už pravidelně nedostanou, ať si mi ozvou, abychom spolu neztratili kontakt. Děkuji.     

otec Tomáš
736 522 838

A jak si vedou jednotlivé obce?

Na ranní mši svaté v Rokytnici bylo dnes započteno 77 věřících, na deváté v Brodku 71 a na třetí dopolední mši v Citově 54. Celkem se tedy jedná o 202 lidí oproti 250 z posledního sčítání, které se konalo v říjnu 2019. Podrobnější přehled výsledků pro jednotlivé kostely si můžete prohlédnout na dalším grafu. 

KE STAŽENÍ:
Návštěvnost kostelů v říjnu 2019 

LAST MINUTE: Příprava na biřmování může začít

Pouhých několik dní zbývá v naší farnosti do zahájení přípravy na vylití Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Více informací ZDE.

Všechny dosud nebiřmované věřící, kteří mají o tento božský dar zájem, cítí se být křesťany z vlastního přesvědčení a splňují věkový limit 14+, voláme k urychlenému nástupu do „letadla“. Odletová brána pro přihlášené (anglicky „gate“) se uzavře při prvním společném setkání biřmovanců na faře v sobotu 18.9. v 9:00. Přihláška ke stažení ZDE.