Archiv rubriky: Naše farní rodina

Jdeme s Ježíšem po boku

JAK SE DOSTANU KE SV. PŘIJÍMÁNÍ?
Podávání Eucharistie v kostele probíhá každou neděli podle stálého časového plánu (aktuální podrobnosti vpravo – sekce otevřené brány). Svaté přijímání doma, nebo ve zdravotnickém zařízení, je možné kdykoli po domluvě s farářem.   

JAK SE DOSTANU NA MŠI SVATOU A KE ZPOVĚDI?
Jednotlivci, kteří mají zájem o zpověď, nebo chtějí být přítomni na některé z řady soukromě slavených mší svatých v naší farnosti, ať neváhají zvednout telefon a objednat se u pana faráře. Zpověď za nynějších okolností neprobíhá ve zpovědnici ale s dostatečným odstupem mezi zpovědníkem a kajícníkem přímo v lavicích.

 

MOHU POŽÁDAT O POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH?
Při zachování základních bezpečnostních opatření poskytují kněží individuální duchovní službu bez omezení. Mohou za vámi přijet domů, nebo si můžete dát sraz v kostele. V případě potřeby se za vámi dostanou i do nemocnice.  

+OT
Mobil na faráře: 736 522 838


VÝZNAM DUCHOVNÍ TOUHY 
Nynější obtíže v přístupu ke svátostem se mohou pozitivně projevit zvýšenou touhou po našem setkání s Ježíšem a po Boží milosti. Doporučuji proto vaší pozornosti tradiční nauku církve o duchovním svatém přijímání a možnostech smíření s Bohem prostřednictvím hluboké lítosti (viz video).

Pokyny pro nedělní svaté přijímání

Až půjdete v neděli do kostela ke svatému přijímání – nebo jen za  modlitbou ve spojení s vaší farností – dodržujte pečlivě následující pravidla:

 • Hned po příchodu si dezinfikujte ruce sprejem. Svěcená voda byla z kropenky odstraněna.
 • Pozdravte Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti pokleknutím nebo hlubokou úklonou a vezměte si svůj nový nedělník.
 • Ničeho se zbytečně nedotýkejte (lavice a kliky jsou v kostele nezinfikovány každou sobotu).
 • Přejete-li si dát do košíčku příspěvek na sbírku, učiňte tak ve vlastním zájmu až po svatém přijímání cestou z kostela. 
 • Mimo okamžik svatého přijímání noste v chrámové lodi roušku přes ústa a nos podobně jako i jinde na veřejnosti. Pokud roušku nemáte, použijte alespoň šálu nebo velký šátek. Při jakékoli manipulaci s rouškou – nebo její náhradou – myslete na to, že se nesmíte dotýkat její infikované části. 
 • Držte se stranou od ostatních věřících s výjimkou členů vaší domácnosti (odstup 2 metry není přehnaný).
 • Připravte se na svaté přijímání v lavici pozornou četbou Božího slova z mešní liturgie (nedělník) a osobní modlitbou. Kancionály do kostela nenoste.  
 • Podávání Eucharistie probíhá na etapy každých 10-15 minut dle aktuální potřeby. Vyčkejte příchodu pověřeného služebníka k oltáři. Přistupujte jednotlivě. Kdo chodíte o holi, zůstaňte sedět na kraji lavice a zvedněte ruku. Podávající přijde za vámi. Pokud by vás přehlédl, klidně na něj krátce zavolejte. 
 • Stáhněte si opatrně roušku pod bradu (varianta s gumičkami), případně si ji spusťte na krk (varianta s tkaničkami). V žádném případě ji nikam neodkládejte, ani s ní netřepte. 
 • Eucharistii přijímejte výhradně na ruku. Pozor: Dlaně rukou je třeba položit PŘES sebe, nikoli vedle sebe. S Tělem Kristovým na ruce stůjte – případně klečte – na místě (nikam se nepřesunujte) a před podávajícím si je sami vložte do úst. Nezapomeňte vyznat víru v Pánovu přítomnost TICHOU odpovědí Amen.  
 • Po přijetí Eucharistie se vraťte do lavice, upravte si roušku, klaňte se Pánu celým srdcem a pomodlete se děkovné modlitby. 
 • Prosíme, odcházejte v tichosti a pamatujte, že není vhodné vytvářet venku obvyklé debatní kroužky (rušíte ostatní).
 • Nedělník si odneste domů k pečlivému prostudování ohlášek a také jako pomůcku k modlitbě během týdne.
 • Snažte se využít celou hodinu a nepřicházejte všichni naráz. Platí zákaz shromažďování nad 30 osob a můžeme očekávat jeho zpřísnění. V takovém případě bude třeba zkrátit dobu pobytu v kostele, podobně jako v obchodech, aby se na všechny dostalo.   

ČASOVÝ PLÁN PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

ROKYTNICE 7:30 – 8:30
BRODEK 9:30 – 10:30
CITOV 11:00 – 12:00

9:00 – 10:00 přímý přenos mše svaté na Proglasu
10:30 – 11:30 přímý přenos mše svaté na TV Noe

+OT

PS. Kněz (akolyta) používá v kostele roušku vždy, když se pohybuje ve vzdálenosti kratší než 2 metry od druhého člověka. Použité liturgické knihy a nádoby uklízí sám.     

Neopouštějte Ježíše a Ježíš neopustí vás!

Milí bratři a sestry, děkuji všem, kdo jste se o 3. postní neděli dopoledne zastavili v kostele ke svatému přijímání. Ať vás chrání, žehná a naplňuje pokojem Ten, který pro nás z lásky trvale zůstává ve svatostánku s plnou náručí svých milostí! Ostatním doporučuji co nejdříve vykonat soukromou návštěvu eucharistického Krista. V otvírací době kostela si můžete vzít domů můj včerejší pozdrav ve formě tištěného „nedělníku“, který se budu snažit připravovat i v dalších týdnech, abych vás mohl aktivně provázet touto neobvyklou postní dobou i jinak než přes internet.   

Pokud vám bude někdo tvrdit, že nesmíte chodit do kostela, nevěřte mu. Nynější režim tzv. omezeného pohybu obyvatelstva (16.3. – 24.3.) nic takového nepřináší. Jen je třeba, abychom se při cestě do chrámu vyhýbali zbytečnému mezilidskému kontaktu, a tak bránili lavinovému šíření viru, který má bohužel aktuálně na svědomí stovky mrtvých Evropanů denně a bezpočet jiných komplikací. Je moudré nepodceňovat riziko. 

V případě, že by u nás došlo k preventivnímu uzavření obcí ve stylu okolí Litovle a Uničova, nebudete moci jezdit už ani do práce. Do kostela by vás to ale mělo táhnout tím víc! Neopouštějte Ježíše a Ježíš neopustí vás!

Zdravotnice Edenu (Terezka Špalková) vzkazuje: „Buďte doma, a když ne, myjte si ruce a noste roušky. K prarodičům noste roušky. Do obchodu noste roušky. I když vám nic není. Má to smysl!“ V návaznosti na Terezčinu radu prosím: Pokud někdo můžete pomoci zajistit v naší farnosti výrobu a distribuci tohoto nedostatkového zboží, ozvěte se mi co nejdříve. Výroba jedné roušky prý zabere asi hodinu bez šicího stroje. Kdo máte stroj, můžete být samozřejmě mnohem rychlejší (návod).

Pokud jste dočetli až sem, máte moje uznání. Aby vás z toho všeho nebolela hlava, několikrát se pomalu zhluboka nadechněte a pomodlete se z Bible žalm 121.

S přáním pokoje
otec Tomáš