Archiv rubriky: Naše farní rodina

Gratulujeme členům nových farních rad

Několikaměsíční proces hledání klíčových spolupracovníků faráře na příští čtyři roky je u konce. Aleluja.

Děkujeme všem, kdo se modlili za Boží vedení této záležitosti, včas odevzdali platný hlas, pomáhali otci Tomášovi se zpracováním výsledků nebo po pečlivém uvážení přijali své vlastní jmenování – příp. vysvětlili důvody, proč tuto službu nakonec převzít nemohou.

Bylo to velice napínavé, ale už je rozhodnuto. Tři ekonomické rady se ujímají úkolu v neděli 16.5.2021, zatímco členové rad pastoračních převezmou jmenovací dekrety o týden později na Svátek Letnic 23.5.2021.

SLOŽENÍ EKONOMICKÝCH RAD
* * * * *
SLOŽENÍ PASTORAČNÍCH RAD
* * * * *
PODROBNÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 2021


Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, dosavadní dekrety členů pastoračních rad pozbývají platnost v den jmenování jejich nástupců. Ekonomickou radu nemáme už od února. Každému, kdo se na řízení farnosti v uplynulém období aktivně podílel v jedné nebo druhé oblasti patří upřímné poděkování.

Blíží se Mariin květen

Drazí bratři a sestry, vzdávám díky Boží dobrotě za to, jak nás v době covidové viditelně chrání jeho moc, láska a věrnost. Modlitby, které vytrvale konáme v našich kostelích i domovech – přestože jsou poznamenané nedokonalostí – přinášejí plody a svolávají milosrdenství Nejvyššího na naše rodiny a obce. Prosím, nenechte se od nich ničím odradit.

+OT

PODĚKOVÁNÍ ZPĚVÁKŮM
Dovolte mi, abych na závěr citovské pouti poděkoval členkám tamní scholy, které s radostí a nadšením sobě vlastním připravily hudební stránku slavnostní mše svaté. Jen tak dál. Jako poděkování vám – i všem ostatním zpěvákům na našich kůrech – posílám malý hudební dárek ve formě nahrávky oblíbené modlitby k Panně Marii.

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÁNÍ
Děkuji také za přání k narozeninám Vašeho pana faráře (30.4.) a prosím vás všechny o jednu maličkost. Chcete-li mi opravdu udělat radost, naplánujte si v květnu aspoň jednou účast na májové pobožnosti. Vybírat můžete z následující nabídky.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 2021
BRODEK – denně mimo sobotu – 18.00
ROKYTNICE – pondělí až pátek – 18.00
CÍSAŘOV – pondělí až pátek – 18.00
CITOV – pondělí až pátek – 19.00
LUKOVÁ – denně – 19:30

Výuka náboženství se vrací do škol i na faru

Poslední hodina náboženství podle normálního rozvrhu se u nás v tomto školním roce konala ve středu 7.10.2020. Ihned po nástupu druhé vlny covidu se aktivita katechetů přesunula na internet, kde bylo až do tohoto týdne možné sledovat lekce nabízené jak rodinám školních dětí, tak i dalším zájemcům. Zvláštním bonusem distanční výuky byla podzimní série procházek světem víry a celoroční řada soutěžních kvízů kahoot. Za nabídkou on-line katecheze se ukrývá bezpočet hodin práce. Velice proto děkujeme za podporu těm farníkům, kteří naše články v rubrice „vzděláváme se ve víře“ četli, občas na něco zareagovali, účastnili se soutěží a farní kvízové ligy, měli zájem o pololetní vysvědčení a hlavně aktivně pomáhali svým dětem udržet si kontakt se světem katecheze a modlitby. Po půl roce mimořádného režimu teď nastává pro rodiny věřících čas návratu k plnohodnotné účasti na životě církve ve farnosti. Kromě nedělních bohoslužeb a hodin náboženství vám doporučujeme také účast na páteční mši v Rokytnici (17:00), kde postupně probíhá příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vážení rodiče, od pondělí 26.4. se vracíme k normální výuce náboženství v rámci možností škol (rotační systém). Využijeme zbývajícího času, abychom s dětmi dotáhli to, co jste pod návalem jiných starostí přes všechnu snahu v rodinách nestihli. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

otec Tomáš a Markéta Matlochová


ZŠ ROKYTNICE (pondělí)
I. týden: 1. třída (12:15 – 13:00)
3. a 4. třída (13:15 – 14:00)
II. týden: 2. třída (12:15 – 13:00)
5. třída (13:15 – 14:00)
Žáci, kteří do školy nechodí, mohou po domluvě s farářem využít náboženství pro 1. stupeň na faře v Brodku.


ZŠ BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. týden: 1. a 2. třída (11:30 – 12:15)
5. třída (12:20 – 13:05)
II. týden: 3. třída (12:20 – 13:05)
Jakmile dojde ke zrušení rotačního systému, přesunou se žáci 5. třídy ve středu odpoledne na faru.


FARA BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. + II. týden: 3. až 5. třída (15:30 – 16:30)
Tuto hodinu mohou využít také rodiny, jejichž děti zatím do školy z nějakého důvodu nechodí. Po domluvě s farářem se mohou účastnit i mladší děti.


FARA ROKYTNICE (středa)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (16:00 – 16:50)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (17:00 – 17:50)
Třináctičlenná skupina se rozdělí na dvě menší části přes rezervační systém (přihlašování ZDE).


FARA ROKYTNICE (čtvrtek)
I. + II. týden: 8. a 9. třída (16:30 – 17:30)
Pokud se budeme scházet každý týden,
máme šanci Alfu pro mládež dokončit.

Velikonoční mše v pondělí – střídáme se

Milí bratři a sestry, kteří jste si včas nestihli rezervovat účast na velikonočních bohoslužbách a zůstali jste doma, zvu vás do kostela na Velikonoční pondělí (5.4.).

+OT

V Rokytnici (7:30) a v Brodku (9:15) vám dají přednost ti, kdo už vzkříšení Krista letos oslavili. Proto se nemusíte bát přijít ani vy, kdo se cíleně vyhýbáte početnějším shromážděním.

POZOR: Odpolední mše v Citově začne v 15:00 korunkou k Božímu milosrdenství. Rezervace dnes nejsou třeba.