Rozpis služeb lektorů byl aktualizován

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb, při kterých se v našich kostelích očekává přednes Božího slova ze strany předem určených dvojic lektorů byl právě doplněn o druhé pololetí roku 2022. Více informací najdete na stránce Slovo na cestu.

Děkuji všem, kdo se do této vzácné služby poctivě a ochotně zapojují. +OT