Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Marie Machalíková (1948)

Posílena svátostí nemocných byla z tohoto světa povolána na věčnost paní Marie Machalíková z Rokytnice. Po civilním rozloučení v rodinném kruhu jsou její věřící přátelé zváni na mši svatou, která bude za spásu naší zemřelé sestry obětována v pátek 2. 6. v 17:00.

Bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Rokytnici se v rámci programu Noci kostelů koná v latinském jazyce. Česko-latinské texty potřebných modliteb budou připraveny.

Ať odpočívá v pokoji!

Odešel pan Zdeněk Beneš (1940)

Ve věku 82 let byl z tohoto světa povolán na věčnost milující otec dvou dětí, pan Zdeněk Beneš z Brodku u Přerova (Tyršova 239). Po civilním rozloučení v obřadní síni města Přerova bylo dnes tělo zemřelého – za účasti kněze a nejbližších pozůstalých – uloženo do rodinného hrobu na brodeckém hřbitově. Ať odpočívá v pokoji!

Odešel pan Josef Šípek (1967)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Šípek
Rokytnice 19

 

Pohřeb se koná
v pátek 24. 2. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke spálení.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Posílena svátostmi odešla paní Bohumila Pavlíková (1946)

Krátce po smrti manžela
odešla vstříc svému Pánu

paní Bohumila Pavlíková
roz. Holánová

Citov 17

Pohřeb se koná
v pátek 3. 2. ve 14.30
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.