Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Anna Sládečková (1938)

Po životě naplněném službou 
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Sládečková
roz. Malhotská

Domov Na zámečku,
Rokytnice

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 24.2. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešel pan Rudolf Náčin (1939)

Provázen modlitbou blízkých
a posilou svátostného pomazání
odešel vstříc svému Pánu

pan Rudolf Náčin 

Rokytnice 144

Pohřeb se koná
v pátek 11.2. ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jakuba Staršího
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan Lubomír Vodička (1936)

Po letech boje s nemocí odešel vstříc svému Pánu

pan Lubomír Vodička 

Havlíčkova 182,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 5.2. ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.