Archiv rubriky: Děkanát

ze života přerovského děkanátu

Blíží se pouť do Majetína

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji… Slova poutní písně každoročně touto dobou rozechvívají srdce Moravanů při vzpomínce na apoštoly naší země – sv. Cyrila a Metoděje. Mnozí z nás jsou zvyklí slavit jejich svátek na Velehradě, jiní dávají přednost bohoslužbám ve svém domácím kostele. Před několika lety se v našem děkanátu ujal ještě třetí plán, který počítá s putováním do farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně. Hodová mše pro domácí farníky se tam koná obvykle už v 7:30. Kromě ní bývá ještě druhá bohoslužba pro ty, kdo se na místo vydávají z různých směrů pěšky, na kole nebo autem. Zájemci o společné pěší putování si volí různou délku trasy. Procesí vycházejí zatím z Rokytnice (8km), Citova (4km) a z Brodku u Přerova (2km). Před cílem se jednotlivé skupiny potkávají a za zpěvu duchovních písní přicházejí ke kostelu. Další účastníci mše svaté přijíždějí po své linii, a to i z větší dálky. Místní věřící se na návštěvu poutníků ve své obci těší a připravují pro ně milé přivítání.

Letos se poutní mše pro přespolní ctitele soluňských bratří uskuteční v sobotu 4.7. v 17:00. Kdo by se chtěl připojit k pěším poutníkům z Rokytnice, vychází ve 14:00 od rybníka před zámkem. Poutníci z Citova vyrážejí od kostela v 15:00 a v 15:30 se přidají ke skupině čekající v Brodku. Mši svaté v Majetíně bude předcházet tichý výstav Nejsvětější svátosti. Po skončení bohoslužby s nedělní platností následuje před kostelem drobné občerstvení. Přítomní řidiči pak nabízejí místo v autě těm, kdo potřebují odvoz.

Chcete-li zažít cyrilometodějské putování s krásnou duchovní atmosférou mimo Velehrad, přidejte se k nám. V roce koronavirových omezení velkých shromáždění jde o skvělou příležitost, jak si milost pouti nenechat ujít.

Představujeme program děkanátka Brodek 2020

  • Zahájení v pátek 3.4. v 17.30 (registrace účastníků od 16.00).
  • Po večeři (ZUŠ) setkání s Jirkou Jemelkou (osobní svědectví úspěšného podnikatele).
  • Následuje večer chval v kostele se skupinou Efrém cca do 22.00 a zároveň první příležitost k velikonoční zpovědi.
  • Na ubytování dále noční kavárna, deskovky, nebo just dance.
  • V sobotu 4.4. ráno možnost tiché adorace v kostele (7.00 – 7.30).
  • Po snídani přesun na sokolovnu. Od 9.00 duchovní slovo a diskuze ve skupinkách (P. Libor Všetula SDB).
  • Během obědové přestávky (12.00 – 13.30) druhá příležitost ke zpovědi.
  • Následuje volitelný program (dobrovolnictví, fotokoutek, hra…).
  • Vrcholem „děkanátka“ bude mše svatá v kostele (17.30), po níž následuje zakončení akce (19.00).

Více informací
a přihlašování na akci

DEADLINE: 22.3.