Národní pouť do Říma

Biskupové České republiky
a kněží z farností přerovského děkanátu
vás zvou na společnou

POUŤ DO ŘÍMA

Národní pouť 2019 se koná u příležitosti 30. výročí kanonizace
sv. Anežky České a následného pádu totalitního režimu v Československu. Čeká nás bohatý duchovní i poznávací program, který vyvrcholí slavnostní mší svatou s našimi biskupy ve svatopetrské bazilice (úterý 12.11.) a setkáním s papežem Františkem při generální audienci (středa 13.11.). K putování po Římě za doprovodu otce Tomáše v roli průvodce můžete využít následující nabídku cestovní kanceláře Miklas Tour.

Odjezd autobusem z Přerova:
neděle 10.11. ve 13 hodin

Návrat domů:
v sobotu 16.11. po poledni

Cena: 7.500,- Kč
doprava klimatizovaným autobusem
+ 4x nocleh v hotelu se snídaní
+ některé poplatky

Doporučené kapesné: 60-80 EUR
viz výše nabídka cestovní kanceláře

Přihlašování:
Přihlašovat se můžete ve farní prodejně v Přerově (pondělí až pátek 9-12 a 14-17). Potřebné údaje: Jméno, rodné číslo, číslo pasu nebo OP, telefon, adresa a 50% záloha ve výši 3.750,- Kč.   

Z kázání sv. Jana Pavla II. při kanonizaci sv. Anežky České (12.11.1989):

„Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání“ (1Pt 4,9). Tato slova Písma se pro svatou Anežku stala normou, která inspirovala každý její krok konaný v plné důvěře vůči tahům Boží prozřetelnosti a s vědomím, že všechno pomíjí, ale Pravda zůstává na věky! Toto je poučení, které nová světice daruje svým příkladem vám, drazí krajané z českých zemí, ale také církvi v její univerzalitě. Lidské dějiny jsou v neustálém pohybu, časy se mění z generace na generaci a díky novým vědeckým objevům. Na obzoru lidstva, které je stále na cestě, se objevují nové technologie i nové těžkosti, ale za všemi proměnlivými událostmi zůstává trvale platná pravda Kristova, která osvěcuje a zachraňuje. Všechno, co se odehrává na zemi, je chtěno, nebo dovoleno od Nejvyššího, aby lidé cítili nostalgickou žízeň po Pravdě, k ní směřovali, ji hledali a ji nacházeli!      

Národní pouť do Říma 2019 – oficiální plakát