Archiv rubriky: Citov

ze života citovské farnosti

Trpící Kristus nám zanechal příklad

Čtrnáct zastavení tzv. křížové cesty slouží lidem od nepaměti k zamyšlení, co se vlastně událo s Ježíšem na Velký pátek. Protože se opět blíží Velikonoce, zveme vás na duchovní procházku a modlitbu do přírody. Začátek trasy je v Citově u mlýna. Trasa vede polní cestou podél zahrad až do kostela sv. Jiří. Všem majitelům, kteří strpí na svém plotě připevněný obrázek, vyprošujeme Boží požehnání. Křížovou cestu si můžete projít samostatně každý den od Květné neděle (2. 4.) až do návratu k běžnému pracovnímu rytmu po skončení velikonočních svátků (11. 4.).

Farnost Citov ve spolupráci
s Obecním úřadem Citov

SPOLEČNÉ ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELÍCH NAŠÍ FARNÍ RODINY SE PŘED VELIKONOCEMI KONÁ KAŽDÝ PÁTEK A NEDĚLI DLE ROZPISU V OHLÁŠKÁCH.

Volíme členy farních rad na období 2021-2024

HLASOVÁNÍ MŮŽE ZAČÍT

Děkuji farníkům, kteří mi po zralé úvaze včas oznámili stažení své nominace pro volby do pastorační nebo ekonomické rady farnosti, i těm, kteří se naopak odhodlali na seznamu kandidátů zůstat, nebo už dokonce souhlasili se svým budoucím jmenováním.

+OT

Hlasování bude probíhat následovně:

Jednotné hlasovací lístky jsou vám k dispozici ve všech třech kostelích a na faře. Vyplnit si je můžete doma. Platný bude pouze ten lístek, který bude vyplněný podle pokynů na něm uvedených. Prosím, věnujte tomu pozornost. Jména kandidátů, kterým dáváte hlas, je třeba jednoznačně označit křížkem. Hlasovací lístek je oboustranný. Celkový počet křížků nesmí být na žádné straně vyšší než je počet volených členů uvedený v závorce za názvem obce. Hlasování je anonymní a každý farník starší 15 let má právo se do něj zapojit. Při jakékoli pochybnosti ohledně pravidel, se mě neváhejte zeptat. Prosím, nezapomeňte křížkem odsouhlasit také tři úvodní otázky. Vyplněné hlasovací lístky pak vložte během 4 týdnů do zapečetěné krabice u vchodu do kostela.

POZOR: Do ekonomické rady máte podle stanov ze svého středu zvolit jednoho člověka. Bratři Jiří Úlehla, Josef Hlavinka a Jan Palásek, které jste pro tento úkol doporučili před 4 lety, přijali můj návrh, aby v této službě církvi pokračovali na základě přímého jmenování ze strany faráře. O jejich členství už je tedy rozhodnuto a vy letos můžete svou volbou ukázat na někoho dalšího. Věřím, že díky tomuto rozhodnutí bude výsledek hlasování zajímavější a napínavější. Do rady pastorační volíte podle množství přihlášených uchazečů buď dva, nebo tři členy. Děkuji za spolupráci.

Kam letos na křížovou cestu do přírody?

Křížová cesta slouží k zamyšlení, co se vlastně událo na Velký pátek. Během velikonočních svátků bude k dispozici v Citově nejen těm, co nemohou vycestovat do jiného okresu, např. na sv. Hostýn nebo sv. Kopeček, ale i pro všechny jen tak procházející. Začátek včetně mapy je u mlýna. Trasa vede polní cestou podél zahrad až do kostela. Děkujeme, že ji neničíte. Děkujeme všem majitelům, že strpí na svém plotě připevněný obrázek. 

Farnost Citov ve spolupráci
s Obecním úřadem Citov