Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Společný den pro obětavé ministranty

Milí ministranti, dovolte mi vás srdečně pozvat na Děkanátní ministrantský den se svatým Zikmundem, který se uskuteční v sobotu 30. dubna v Přerově.

S sebou:
Ministrantský oděv, batůžek, šátek, svačinu, láhev s pitím, oblečení přiměřené počasí, 50 Kč zápisné.

Program:
9:00 – Mše svatá v kostele sv. Vavřince
10:00 – 12:00 Hry na stanovištích
12:00 – Anděl Páně – Velký sál SONUS
12:15 – Oběd
13:00 – Katecheze
13:30 – 14:30 Hry na stanovištích
15:00 – Vyhlášení výsledků a závěrečné požehnání
KONEC

Se křtem žitým naplno, bude náš život krásný

Drazí bratři a sestry,
slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech, kteří byli křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád to připomínám v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině se mezi námi šíří pandemie strachu spojená se strachem ze smrti. Pro ty, kteří nepočítají s věčným životem, znamená snad opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás opravdu obere o všechno, ale ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i o jméno, až odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám jen to, co jsme vykonali z lásky, co jsme poslali do nebe před svou smrtí. To je sice pro radostné sváteční slavení téma vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to pochopili, se snažili odstěhovat do nebe celý svůj majetek a shromáždit si tam velké bohatství. Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu.

KE STAŽENÍ: Celý text pastýřského listu arcibiskupa Jana


Modlitba křížové cesty za mír na Ukrajině

Text této pobožnosti připravil P. Jan Linhart a videoklipy od Simona Khorolskiyho doplnil jednotlivá zastavení P. Pavel Šupol. Otec Tomáš doporučuje našim farníkům vzít tuto modlitbu do rukou na Velký pátek.

1. Ježíš odsouzen na smrt – Ukrajina jako stát, je odsouzena na smrt, k neexistenci, protože překáží, protože se někomu nelíbí, je hračkou v rukách mocností nebo několika – mocí posedlých – lidí… Ale kdo je víc živý, kdo je víc mrtvý? Ti co odsoudili Ježíše, nebo sám odsouzenec…? Agresoři nebo obránci? Před Bohem je vše jinak… I když někdo fyzicky zemřel, může být v Bohu živý navždy… Modleme se za něj, ale snad ještě více za ty, co žijí fyzicky, ale duchovně jsou mrtví. Ti to potřebují ke svému obrácení mnohem víc…

VIDEOKLIP K 1. ZASTAVENÍ

CHCI POKRAČOVAT V MODLITBĚ