Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Každý hudební nástroj si žádá občas naladit

Chrámové varhany v Rokytnici se tento týden dočkaly dlouho očekávaného ladění. Jak to dopadlo, můžete posoudit zejména ve finále nahrávky mariánské písně Korunovaná hvězdami.

Třímanuálový nástroj, vhodný ke koncertům duchovní hudby, rozezněl při rozloučení osobně pan Petr Strakoš (okr. Frýdek-Místek), který dal se svou spolupracovnicí naše varhany do pořádku ve dnech 16. – 17. srpna. Děkujeme!

O své zkušenosti s péčí o varhany se pan Strakoš nedávno podělil také ve vysílání TV Noe. Zájemci o poslech zajímavého rozhovoru si mohou pustit příslušný díl publicistického pořadu Za obzorem ZDE.       

Maria byla vzata do nebe, andělé se z toho radují

U příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, Matky Božího Syna, nabízíme Vaší pozornosti dvě krásné polyfonní skladby z doby renesanční od Giovanni Pierluigiho  Palestriny (1525-1594). Jako naladění na koncert duchovní hudby si můžete nejprve poslechnout jeho zhudebnění starobylé latinské modlitby Alma Redemptoris Mater.

Český překlad modlitby Alma Redemptoris Mater: 

Slavná Matko Spasitele,
bráno nebes, hvězdo mořská,
na pomoc přijď svému lidu, který touží povstat z hříchu.
Přijalas zvěst Gabriela, porodilas svého Tvůrce,
pannou jsi být nepřestala – celý vesmír nad tím žasne.
Smiluj se nad hříšným světem.


Roku 431 potvrdil Efezský koncil, že Maria porodila Boha a může být tedy nazývána Boží matkou. Museli jsme však čekat do poloviny minulého století (1950) na papežské vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí, přestože již od šestého století tato skutečnost pronikala do ikonografie, a tudíž také do hudby. 

Druhou nahrávkou, kterou Vám pro chvíle sváteční přinášíme, je Palestrinova mše z dnešní slavnosti, která se inspiruje jeho dřívější skladbou na liturgický text z nešpor:

„Maria je vzata do nebe,
andělé se z toho radují
a zpívají Pánu chválu.“