Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Slavíme křesťanské svátky „Dušiček“

PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ DUŠÍM ZEMŘELÝCH V OČISTCI JE KROMĚ MODLITBY NA HŘBITOVĚ NEZBYTNÁ SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A MODLITBA NA ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA. NABÍDKA PLATÍ OD 25. 10. DO 8. 11. PO OBA DVA HLAVNÍ SVÁTEČNÍ DNY NABÍZÍME KŘESŤANŮM ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V NAŠÍ FARNOSTI NÁSLEDOVNĚ.

Sázíme budoucnost – dějství první

NA SOBOTU VŠE PŘIPRAVENO – VČETNĚ OBČERSTVENÍ. PROSÍME, PŘIJĎTE NÁM POMOCI!

Chvála Kristu. Časový plán práce kolem výsadby stromů na farní zahradě v Rokytnici je následující:

Kopání jam proběhne ve středu 26. 10. odpoledne od 13 hodin. Klidně přijde až po návratu domů z práce. Bude-li třeba, dokončíme to ve čtvrtek dopoledne od 9 hodin. Téhož dne dovezeme s Vlastíkem Karasem ze Smržic první várku 12 stromů o celkové hmotnosti cca 900 kg. Jejich výsadba je v plánu na tuto sobotu 29. 10. od 9 hodin (pátek bych chtěl věnovat dětem na podzimkách). Pokračovat budeme o týden později v sobotu 5.11.

Předem děkuji za spolupráci dle vašich možností a uvážení. Nářadí si, prosím, vezměte s sebou.

S přáním pokoje
otec Tomáš

V sobotu 29. 10. sázíme osmero vzrostlých okrasných jabloní (výška i s kořenovým balem cca 4 m) plus 4 břízy.