Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Křesťané se umí radovat – přijďte se přesvědčit

Milí bratři a sestry, čeká nás krásný letní víkend zakončený zahradní slavností na faře. Také touto cestou vás za pořadatele srdečně zvu k účasti a věřím, že nebudete litovat. Parkování kol je možné před domem i ve staré garáži. Vše kromě vína bude za dobrovolný příspěvek. Děti mohou během odpoledne využít připravený herní program a večerní kino jim od 19.00 nabídne animovaný film Princ egyptský. Zakončení akce očekáváme kolem 21.00, což dává šanci i těm, kdo mají na nedělní odpoledne už něco naplánováno. Pojďme spolu objevit kouzlo svátečního dne!

otec Tomáš

Biskup Josef Nuzík dočasným správcem diecéze

Dnes zvolený administrátor olomoucké arcidiecéze bude naši místní církev řídit, dokud nám Svatý otec nevybere příštího arcibiskupa a moravského metropolitu. Jelikož otec Josef Nuzík, dosavadní generální vikář původem ze Strání, patří na základě svátostného svěcení ke sboru biskupů, budeme ho od této chvíle jmenovat při liturgii jako „našeho biskupa“. Administrátor diecéze je oprávněný rozhodovat všechny běžné záležitosti života církve, nesmí však přistupovat k systémovým změnám ani vytvářet nové instituce. Z dlouhodobého hlediska se v čele diecéze neobejdeme bez řádně jmenovaného pastýře. Modleme se tedy, ať je rozhodování papeže v této věci šťastné a pohotové!   

Každý otevřený kostel mi říká: Bůh má na mě čas

Milí přátelé,

osobní modlitba spojená s prohlídkou kostelů v Rokytnici, Brodku u Přerova a Citově je až na výjimky možná denně zhruba od 8 hodin do večera. Kromě toho bude u sv. Jakuba v Rokytnici od pátku 10. 6. instalována první část putovní výstavy o Boží přítomnosti ve mši svaté. Vystavené panely budou asi jednou za měsíc obměňovány, protože na celou výstavu není v našem kostele dost místa.

Zároveň se vám omlouváme, že v naší farnosti nebyl v letošním roce z organizačních důvodů připraven žádný speciální program k Noci kostelů. Pokud byste snad měli nějaké návrhy, co byste při této příležitosti uvítali příště, kontaktujte pana faráře nebo další členy pastoračních rad. Děkujeme.