Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Vladimír Vychodil (1936)

Krátce po diamantové svatbě
odešel vstříc svému Pánu

pan Vladimír Vychodil
Brodek, Tylova 444

Pohřební obřad se koná
v sobotu 15.6.2019 ve 13:30
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše
bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešla paní Božena Vránová (1923)

Ve věku 95 let
odešla vstříc svému Pánu
čtyřnásobná maminka
a dlouholetá kostelní zpěvačka

paní Božena Vránová

Citov 3

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
v pátek 14.6. ve 13:00.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!