Při mši svaté jsme děkovali za úrodu

Dobrý Bože, dáváš nám dary, které jsi moudře učinil. Kudy jsi prošel, prýští hojnost. Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím. Ve všech kostelích jsme ti dnes přinesli k oltáři plody z úrody našich polí a zahrad. Připojujeme k nim chválu tvého jména a prosby o další požehnání.