Dobré skutky na jarmarku a nový betlém v Rokytnici

Prodejem drobných výrobků bylo na farním Dobrostánku získáno pro Hospic, Charitu, přerovské Zvony smíření, Papežské misijní dílo, dostavbu karmelitánského kláštera v Drastech u Prahy a nákup motorky pro studenta v Keni celkem asi 8.500,- Kč. Všem dárcům a pomocníkům ať Pán odplatí svou štědrostí!