Slavíme křesťanské svátky „Dušiček“

PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ DUŠÍM ZEMŘELÝCH V OČISTCI JE KROMĚ MODLITBY NA HŘBITOVĚ NEZBYTNÁ SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A MODLITBA NA ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA. NABÍDKA PLATÍ OD 25. 10. DO 8. 11. PO OBA DVA HLAVNÍ SVÁTEČNÍ DNY NABÍZÍME KŘESŤANŮM ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V NAŠÍ FARNOSTI NÁSLEDOVNĚ.