Odešel pan Jaroslav Přehnálek (1947)

Po více než 50 letech
šťastného manželství
odešel vstříc svému Pánu

pan Jaroslav Přehnálek 

Rokytnice 241

Pohřeb se koná
v pondělí 3. 10. v 15.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo na místním hřbitově k dočasnému odpočinku.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.