Odešel pan Jaroslav Přehnálek (1947)

Po více než 50 letech
šťastného manželství
odešel vstříc svému Pánu

pan Jaroslav Přehnálek 

Rokytnice 241

Pohřeb se koná
v pondělí 3. 10. v 15.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo na místním hřbitově k dočasnému odpočinku.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan Gustav Vychodil (1945)

Po krátké a těžké nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Gustav Vychodil 

Rokytnice 235

Pohřeb se koná
ve středu 28. 9. v 11.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Volební bránu k moci je třeba brát vážně

Bratři a sestry, v předvečer voleb do zastupitelstva našich obcí i části Senátu a několik málo měsíců před výběrem nového prezidenta České republiky bych nám všem chtěl připomenout pět let starý, ale stále aktuální rozhovor novinového redaktora Jiřího Prinze s plzeňským biskupem, Mons. Tomášem Holubem. +OT

Katechismus katolické církve hovoří o tom, že nejít k volbám je závažným etickým přečinem. Existují nějaké situace, kdy je morálně ospravedlnitelné nejít k volbám?

Jde pouze o extrémní situace, kdy je jasné, že volby nejsou svobodné, ale spíše demonstrují příslušnost občanů k nějaké totalitě. To ovšem nejsou volby v pravém slova smyslu, je to spíše karikatura voleb, něco, co si na volby jenom hraje. Takové volby pochopitelně nemají smysl.

Je křesťan povinen sledovat politické dění? Každý se přece o politiku nezajímá, každý není „homo politicus“. Na druhé straně, jak má ale potom odpovědně volit, když o ní nic neví…

Politika je součástí našeho života, to znamená, že v té míře, v jaké sledujeme svět kolem sebe, bychom měli sledovat i politiku. Křesťanství je ale také mimo jiné společenství, a proto je zapotřebí, aby se o těchto věcech otevřeně hovořilo i v církvi, abychom si zde vzájemně naslouchali a o těchto věcech otevřeně diskutovali.

Čeho bychom si měli v programech jednotlivých politických stran všímat především?

Základních lidských hodnot, které přinášejí společenskou stabilitu a budují vnitřně pocitové vztahy mezi lidmi. Všechno, co rozeštvává, co staví na strachu, nebo naopak slibuje ráj na zemi, je základně neslučitelné s pravou křesťanskou nadějí. Bohužel i u nás jsou takové strany. Klasickým příkladem, který se nebojím zmínit, je Tomio Okamura. Jeho strana podle mě není pro křesťanského voliče přijatelná.

Měli bychom si na politických stranách všímat spíše jejich programů, nebo toho, jak v praxi své záměry naplňují?

Musíme vážit obě hodnoty. Může se stát, že strana má velmi dobré ideály, ale lidé, kteří je v praxi realizují, jsou nedůvěryhodní. Stejně tak může nastat i opačná situace, kdy se poctivý člověk ocitne ve straně, která stojí na zásadně pochybných idejích. Obojí je špatné. Musíme hledat rovnováhu mezi kvalitou jednotlivých kandidátů a myšlenkami, které reprezentují.

Zdroj: Katolický týdeník č. 41/2017

KE STAŽENÍ:
Prohlášení biskupů před volbami – podzim 2022