Děti z několika farností prožily společný výlet

V sobotu 14. 5. 2022 se po vynucené přestávce znovu konal oblíbený děkanátní výlet pro děti, co během školního roku chodí do náboženství. Cíl našeho putování byl tentokrát v nedalekých Pavlovicích, kde na místní faře už 15 let funguje Centrum pro rodinu Ráj. Hlavním tématem letošního ročníku byla radost z víry.

Děkujeme pořadatelům za promyšlený program, hostitelům na Ráji za vynikající občerstvení i možnost se vydovádět a všem účastníkům za krásné chvíle prožité ve společenství. Vrcholem celého programu byla slavnostní mše svatá, při které jsme svá srdce otevřeli Pánu Ježíši a přinesli mu k oltáři svoje díky a prosby napsané během cesty na pruhy plátna.

Diecéze se bude brzy loučit s arcibiskupem

V pátek 13. května jmenoval papež František našeho dosavadního arcibiskupa Mons. Jana Graubnera za příštího pastýře arcidiecéze pražské. Svého nového úřadu by se měl ujmout v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté v sobotu 2. července. Do té doby zůstává stát v čele své původní arcidiecéze jako její administrátor. Totéž platí pro emeritního pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku, který míří na odpočinek.

Biřmování Brodek u Přerova – červen 2018

Drahý otče biskupe,

jako jeden z Vašich kněží děkuji Bohu za možnost vyrůstat i pracovat v církvi pod Vaším pastýřským vedením. Těším se na letošní kněžskou pouť na Svatý Hostýn, při které – jak doufám – budeme koncem června za Vaši službu děkovat Pánu společně.

V den Vašeho jmenování do Prahy myslím na papežskou volbu Benedikta XVI., který se v roce 2005 těšil na zasloužený odpočinek, ale Pán to viděl jinak. Kolik dobrého pak vzešlo z pokorné poslušnosti kardinála Ratzingera vůči hlasu Toho, jenž kdysi s láskou řekl Petrovi: „Pas moje ovce!“ Vím, že to pro Vás musí být nesmírně těžké. Milujete Moravu a 30 let jste byl horlivým metropolitou jejího katolického společenství. Jistě si najdete cestu také k myslím a srdcím mnoha našich bratří a sester ve středních Čechách.

Z Vašeho dosavadního způsobu vedení diecéze je zřejmé, že svou pozornost určitě nebudete omezovat na hlavní město. Pokud snad někde narazíte na nepochopení, nespravedlivou kritiku, nebo dokonce zlou vůli nenechte se odradit. Modlím se za Vás a budu to činit i po Vašem odchodu z Olomouce. Nikdy nezapomenu, skrze které ruce mě Pán postavil do kněžských řad a kolikrát jste mi také v různých situacích osobně pomohl. Prosím, držte nám palce, abychom také v olomoucké diecézi kráčeli dál společně a s důvěrou vpřed jako Boží lid.

Otče, prosíme o požehnání.

P. Tomáš Klíč z Rokytnice