Synoda probíhá a jen tak nás neopustí

Po skončení doby vánoční se vracíme k synodálnímu procesu o společné cestě církve.

Toto téma vzbudilo loni na podzim nemalá očekávání, která pak trochu utlumil advent spolu s covidem a možná také nedostatkem odvahy kráčet neprošlapanými cestami. Ujišťuji vás, bratři a sestry, že synoda probíhá a jen tak nás neopustí.  Přihlášené členy synodálních skupinek vyzývám k zahájení díla podle pokynů v Kaštánku 5/2021. V případě potřeby vám s Tomášem Mackovíkem rádi poradíme. Všem ostatním farníkům slibuji, že po skončení práce ve skupinkách dostanete v postní době šanci nastoupit do synodálního vlaku jiným způsobem. 

+OT

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám …

Posvěcenou křídu budou za týden v sobotu (8.1.) opět potřebovat malí i velcí koledníci, aby do našich domovů přinesli jménem Charity na začátku nového roku znamení Božího požehnání.


K + M + B + 2022


Stále platí výzva dobrovolníkům, aby se v co největší míře zapojili do koledování. Kontaktní telefonní čísla pro jednotlivé obce jsou následující:

Rokytnice: 608 082 455 Brodek: 776 000 424 
Citov: 777 768 738 Císařov: 606 373 218