Slavíme nebeské narozeniny sv. Dominika

Pro dokreslení liturgické slavnosti zakladatele Řádu kazatelů (8.8.), do něhož jako terciáři patří také dva naši farníci (otec Tomáš + Anička Smětalová z Rokytnice), vám doporučujeme otevřít v archivu deset let starý dokument ČT z pořadu Světci a svědci.

Režie: S. Lazarová

DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE
KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Atributem sv. Dominika, skvělého kazatele, který vynikal soucitem a schopností vcítit se do druhých lidí, je pes s pochodní v tlamě. Když ho totiž jeho matka počala, měla vidění, že ve svém lůně nosila psíka, který držel v tlamě hořící pochodeň a jakmile opustil její tělo, zdálo se, že zapálí celou zem. Bylo to považováno za znamení, že počne velkého kazatele, který štěkotem svatého učení, probudí ze spánku hříšníky.