Odešla paní Marie Brázdová (1943)

Ze svého dočasného útočiště
v Domově na Zámečku Rokytnice
odešela vstříc svému Pánu

paní Marie Brázdová
roz. Adamová

Pohřeb se koná
v sobotu 22. 5. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo na místním hřbitově. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná omezení nejsou v tuto chvíli kvůli pandemii potřeba. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.