Očkování na covid? Příspěvek do diskuze

Bratři a sestry, 

dnešním dnem se nejstarším z nás (věková kategorie 80+) otevírá možnost postavit se do fronty na vakcínu proti viru, který v roce 2020 zvýšil běžnou úmrtnost v České republice o více než 15% a způsobil vykolejení zaběhnutých jistot téměř v každé oblasti našeho života. Všem, kterých se tato první fáze očkování týká, vřele doporučuji, aby jí po poradě s lékařem využili. Současně s tím ale nezapomínejme, že na Zemi nemáme – a nikdy nebudeme mít – místo k trvalému pobytu. Modleme se, mějme se navzájem rádi, přijímejme svátosti včetně pomazání nemocných a žijme radostně v přátelství s Bohem. On jediný nám může dát Život, který v den naší smrti přejde do podoby věčné blaženosti.

Díky pandemii jsme už téměř rok svědky obrovského nasazení společnosti při ochraně nejzranitelnějších členů, a to i za cenu nevídaného omezení osobní svobody jednotlivců, mimořádného pracovního zatížení v některých profesích nebo obrovských ekonomických ztrát. Zjevně to s námi ještě není tak zlé, jak se do nedávna zdálo. Jen abychom na to dobré, co nás doba covidová naučila, hned zase rychle nezapomněli! Jedním z cenných plodů pandemie 2020 bude také dosažený vědecký pokrok ve vývoji  nového typu očkování, který se dá v budoucnu využít i v případě jiných obávaných nemocí. Dobrořečme Pánu!

Radost vědců nad funkčností nové technologie vakcinace je pochopitelná. Výhodou vektorových vakcín je levnější a rychlejší masová výroba geneticky modifikovaných vektorů (virů) a především možnost umístit do retroviru více bílkovin (proteinů, vzorků), proti kterým má tělo bojovat. Otázkou je riziko nezamýšlených důsledků…

citováno z analýzy
Hnutí pro život ČR

Někteří lidé se – na rozdíl od papeže Františka, emeritního papeže Benedikta XVI a mnoha dalších pastýřů včetně kněží našeho děkanátu – očkování proti covidu z různých důvodů bojí. Těm nelze doporučit nic jiného, než v klidu počkat na pozdější dobu, získávat si informace z důvěryhodných zdrojů a hledat odpovědi na nevyjasněné otázky. Při současném tempu vakcinace proti covidu v různých zemích světa budou poznatky o účincích a bezpečnosti očkovacích látek rychle přibývat. Chcete-li počkat, až vás bude moci naočkovat obvodní lékař ve své ordinaci, máte čas minimálně do jara (mladší generace do léta).


Na netu kolují profesionální videa o tom, jak mRNA vakcíny mohou měnit naši dědičnou genetickou informaci. Není to pravda.

Martin Klíma,
pracovník Akademie věd ČR z Brna


Jiní lidé se očkování brání s odůvodněním, že jde – podle jejich úsudku – o mravně nepřijatelné výrobky testované na buněčném materiálu pocházejícím z potratů. Tady musí církev velmi zpozornět a také se tak stalo už před 15 lety.

Testování a vývoj vakcín proti různým nemocem bohužel často využívá tzv. embryonální kmenové buňky, které byly před 50 nebo 60 lety získány z těla několika dětí zabitých při potratu a jsou v laboratořích dále rozmnožovány v podstatě do nekonečna. Proti takovému jednání se jasně vyslovil svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae (1995). Nicméně Papežská akademie pro život (2005) a následně i Kongregace pro nauku víry (2008) se dávno před covidem vyslovily ve smyslu morální přijatelnosti vakcinace očkovacími látkami s touto historií. Důvodem je skutečnost, že výroba ani testování dnešních vakcín nepůsobí nové potraty a jejich vztah k původnímu zločinu je tedy pouze nepřímý a velmi vzdálený. Tím samozřejmě není chválena metoda výzkumu, který by  ze strany vědců měl co nejdříve probíhat jinak. 

Aplikace vakcín získaných problematickým způsobem je podle církevní nauky mravně nezávadná v případě, že očkovanému člověku hrozí vážné nebezpečí z prodlení a nemá k dispozici lepší variantu. Právě toto nyní platí v případě pandemie nemoci covid-19, jak je vidět z příslušného stanoviska České biskupské konference (2020):

Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně  přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem. (…) Kongregace pro nauku víry (…) dále upřesňuje, že se to týká i situace v zemích, (…) kde jsou „distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování.“ Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.


KE STAŽENÍ:
Stanovisko ČBK k očkování proti covid-19


Koho by snad oficiální vyjádření církevní autority ve svědomí nepřesvědčilo, musel by s očkováním počkat na budoucí dodávku od firmy CureVac, která prý jako jediná z výrobců momentálně registrovaných v Evropě buněčné kultury z potracených lidských plodů v žádné fázi vývoje nepoužila. Nejméně vhodnou bude naopak s ohledem na způsob výroby vakcína od společnosti Astra Zeneca. Uprostřed mezi nimi stojí aktuálně dostupné produkty firem Pfizer – BioNTech a Moderna. Jednotlivé vakcíny si tedy z etického hlediska nejsou rovny. Problém spočívá v tom, že státní vakcinační strategie s možností výběru zatím z pochopitelných důvodů nepočítá.  


Očkování proti covidu je dobrovolné.
Alespoň teoreticky …

Brzy totiž můžeme očekávat nová pravidla společenského života (např. cestování za hranice a účasti na hromadných akcích), ve kterých bude certifikát o provedeném očkování předepsanou podmínkou. Proti tomu nemá smysl se bouřit. Žádný člověk není ostrov a naše svoboda skutečně končí tam, kde začíná svoboda druhého. Do doby, než bude vakcína k dispozici všem občanům, kteří o ni mají zájem, může roli významného pomocníka při uvolňování restrikcí sehrát negativní test na koronavirus. Otec Tomáš se nechal testovat z vlastní iniciativy poprvé v pondělí 11. ledna v Přerově kvůli plánované návštěvě kláštera dominikánů.

Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví – vzácný Boží dar. Zároveň přitom musí myslet i na své okolí. 


Nakonec mi dovolte připojit pár slov od přítelkyně na telefonu, paní Jolany Turečkové z Prahy, která je přesvědčená, že v boji s covidem se nemůžeme spoléhat ani jen na očkování, ani pouze na Boží milosrdenství.

Položil jsem jí otázku: Máme nějaká relevantní data o tom, zda nyní zahájené očkování bude současně s ochranou dotyčné osoby bránit také dalšímu přenosu infekce do okolí? 

Data zatím nejsou dost masivní, ale očkovaný (jedinec) i člověk po prodělaném onemocnění může být potenciální přenašeč, pokud je příjemce viru neočkovaný, neprodělal nemoc a má nadváhu, nehýbe se, má depresivního ducha, jí kila cukru a žádné vitamíny, a tedy má nemoci kardiovaskulární a plicní, metabolické či nemoci mozku…. což je normální situace pro všechny patogeny, co tu máme už po staletí. Proočkovanost je šance, že se i koronavirus zařadí mezi běžné viry v ovzduší. (…) 

Takže všem určitě očkování doporučte. Ale k tomu je absolutně nezbytný aktivní život bez cukru a bílé mouky, s vlákninou, ovocem, kvašenými mléčnými produkty a hlavně pohybem venku. Bez toho prostě tělo zdravé nebude. Je mi líto. K tomu nás Pán stvořil. Ona i imunita sama je pole, kde musí docházet k neustálé aktivitě, aby se imunitní buňky cvičily. Pokud si někdo myslí, že bude mít zdravou obranyschopnost bez pohybu a opravdu potřebné stravy (ne té, kterou z tradic chceme, ale té, kterou potřebují naše střevní bakterie, které aktivují největší imunitní organ v těle, čili střevo), mýlí se. Navíc špatná strava a žádný pohyb vedou ke změnám v psychice, to je dnes již prokázané. A covid právě ukázal na to, jak nezdravá je západní společnost a myslím, ze Bůh doufal, že si toho všimneme…. On nás stvořil ke zdraví a ne k televizi s brambůrkama. Nestačí už jen se modlit, je třeba změnit sám sebe. Toto je na nás. Teď a tady. To žádné čaje nevyřeší. Bůh čeká na naši odpověď.