Odešla paní Emílie Koplová (1928)

Po několika letech mimo Brodek
odešla vstříc svému Pánu

paní Emílie Koplová
roz. Nakládalová

Domov důchodců
Olomouc-Slavonín

Pohřeb se koná
v sobotu 10. 10. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše, bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu v Brodku.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.