Zpřísnění zákazu vycházení na veřejnost

VYHLÁŠENÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
V SOUVISLOSTI S KORONAVIROVOU EPIDEMIÍ

S účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky:

  • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vládou definovaných případů,
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.