Odešla paní Alžběta Lavrinčíková (1931)


Posilněna účastí na velikonoční 
oslavě Kristova zmrtvýchvstání
odešla vstříc svému Pánu 

paní Alžběta Lavrinčíková

 Citov 91

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
ve čtvrtek 2.5. ve 14:00.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!