Slováci jsou HRDÍ NA RODINU

14.07.2018 prišli vydať tisíce ľudí svedectvo o kráse, dobre a výnimočnosti rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Svojou účasťou vyjadrili vďaku svojim mamám a otcom, starým mamám a starým otcom za ich obetavú lásku a výchovu. Vyjadrili vďaku svojim predkom, že im svojím životom a príkladom odovzdali veľké dobro, ktoré je ukryté v hodnote prirodzenej rodiny.

Bol to 7. ročník Hrdí na rodinu. Mottom podujatia bolo: „Príď posvietiť!“ Ďakujeme všetkým, ktorí prišli verejne vyjadriť, že mama a otec je to najlepšie pre deti a že tento rodinný vzťah si zaslúži výnimočné postavenie v spoločnosti.

Viac info o podujatí zde