Odešel pan Vladimír Hudec (1929)

Po krátké nemoci
odešel vstříc svému Pánu skaut,
vězeň z Jáchymova a stavitel,

pan Vladimír Hudec

Rokytnice 265

Pohřební obřad se koná
v sobotu 21.4.2018 ve 14:00 hodin
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše
bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.