Archiv pro rubriku: Ze života společnosti

Duchovní život se opět stěhuje do soukromí

Na svém dnešním zasedání schválila vláda ČR krizové opatření omezující volný pohyb osob podobně jako v období jarní karantény. 


 

Počet osob společně přítomných na veřejně dostupných místech se při zachování několika vyjímek snižuje na dvě. Počet účastníků na pohřbu a svatbě se omezuje na deset.


Z přiloženého dokumentu je patrné, že standardní duchovní služba kněze (rozhovory, modlitby a svátosti) je v případě potřeby i nadále individuálně poskytována na celém území farnosti (bod 1.7).

KE STAŽENÍ:
Krizové opatření vlády ze dne 21.10.2020


Uvedení farního života do souladu s novým nařízením bude oznámeno  obvyklou cestou. 

Dopis veřejnosti od šéfa České lékařské komory

POMOZTE NÁM ZVLÁDNOUT EPIDEMII COVID-19

 
Vážení spoluobčané,
dnes vstoupil, letos již podruhé, v naší zemi v platnost stav nouze. V této souvislosti se na vás obracím jako prezident České lékařské komory jménem lékařů s žádostí o pomoc při zvládání současné epidemie covid-19.

Nepodceňujte, prosím, nebezpečí této infekce, která ohrožuje především životy našich starších nebo nemocných příbuzných, přátel a sousedů. Covid-19 je závažnější než sezonní chřipka a ukazuje se, že také častěji zanechává trvalé poškození zdraví, a to i u lidí mladých a jinak zdravých. O důvod víc, abychom byli opatrní.

Aktuální situace způsobená naší letní lehkomyslností a chybnými rozhodnutími vládnoucích politiků, je jistě vážná, ale pokud budeme zodpovědní, tak věřím, že je přesto řešitelná.

Roste počet nakažených osob i pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, a to včetně intenzivní péče. Bohužel se zároveň zvyšuje i počet zemřelých.

Přibývá nakažených lékařů i dalších zdravotníků a nemocnice již musely přistoupit k omezování některých plánovaných operací a zákroků, které je možno odložit, aby zůstala zachována dostatečná kapacita pro pacienty s covid-19 i pro ostatní těžce nemocné. Existují totiž i jiné nemoci, na které je možné umřít.

Cílem současných protiepidemických opatření, které měla být schválena již dříve, rozhodně není likvidace ekonomiky ani omezování osobních svobod, ale zpomalení šíření infekce tak, aby naše zdravotnictví dokázalo nápor nemocných zvládnout. Varováním pro nás všechny budiž dočasný kolaps zdravotnictví, ke kterému došlo na přelomu letošního dubna a května v New Yorku. Ve městě, kde za normální situace umírá z nejrůznějších příčin 1 200 – 1 500 lidí týdně, se počet úmrtí v kritických týdnech zvýšil na 6 000 – 8 000. Nemá smysl spekulovat, kdo z nich zemřel „na covid“ a kdo „s covidem“, tisíce lidí zemřely zbytečně a třeba i bez coronavirové nákazy prostě proto, že se zdravotnictví dočasně zhroutilo. Takové katastrofě, která na jaře postihla také Itálii, Španělsko či Velkou Británii, té musíme u nás předejít.

Pokračování textu Dopis veřejnosti od šéfa České lékařské komory

Bez roušek a dezinfekce to na podzim nepůjde

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví platí na území ČR od 10.9. povinnost NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiné ochrany dýchacích cest – tj. respirátor, šátek apod.

  • uvnitř všech budov mimo bydliště (ubytování) s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením
  • ve veřejné dopravě mimo řidiče v oddělené kabině a pro cestující mimo dobu nutnou ke konzumaci jídla a nápojů 

VÝJIMKY: Roušku nemusí mít nasazenou hosté v restauraci během konzumace jídla a pití, žáci a pedagogové ve školních třídách a v mateřských školkách, děti do dvou let, lidé s poruchami intelektu, autismem nebo duševní chorobou, zaměstnanci na pracovišti při dodržení minimální vzdálenosti 2m od ostatních lidí, umělci při provádění autorského díla, účastníci svatebního obřadu, osoby nebo skupiny osob během pořizování portrétních fotografií, návštěvníci bazénů, sportovci během tréninků a zápasů, účastníci soudního líčení.

CÍLEM OPATŘENÍ JE ZPOMALENÍ DALŠÍHO ŠÍŘENÍ VIRU SARS-COV-2 V DUCHU MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY.

Všichni ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB včetně duchovních nosí ochranu dýchacích cest do odvolání nasazenou po celou dobu trvání liturgického obřadu s výjimkou okamžiku svatého přijímání, předčítání Božího slova, kázání, zpívaného žalmu apod.


DEZINFEKCE a časté mytí rukou patří v době pandemie k dobrému vychování. Děkujeme, že na to nezapomínáte ani při příchodu do kostela nebo na faru.


Společná MODLITBA za překonání pandemie a za ukončení války v Sýrii probíhá v naší farnosti každou první sobotu v měsíci (7:00 – 9:00 Brodek). Děkujeme za Vaši účast.