Archiv rubriky: Církev v České republice

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři, tj. řeholní společenství provozující např. církevní nemocnici ve Vizovicích, srdečně zvou všechny mladé muže, kteří cítí povolání ke službě nemocným a potřebným, na společný pobyt ve Vysokých Tatrách v termínu 24.-28. 8. 2022. Na programu budou duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě.

Pro podrobnější informace a přihlášky pište na prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700. Přihlašování je možné do 15. 8. 2022.


Bc. Vít Pospíchal, MPA
sekretář provinčního delegáta

VÍCE O ČINNOSTI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Biskup Josef Nuzík dočasným správcem diecéze

Dnes zvolený administrátor olomoucké arcidiecéze bude naši místní církev řídit, dokud nám Svatý otec nevybere příštího arcibiskupa a moravského metropolitu. Jelikož otec Josef Nuzík, dosavadní generální vikář původem ze Strání, patří na základě svátostného svěcení ke sboru biskupů, budeme ho od této chvíle jmenovat při liturgii jako „našeho biskupa“. Administrátor diecéze je oprávněný rozhodovat všechny běžné záležitosti života církve, nesmí však přistupovat k systémovým změnám ani vytvářet nové instituce. Z dlouhodobého hlediska se v čele diecéze neobejdeme bez řádně jmenovaného pastýře. Modleme se tedy, ať je rozhodování papeže v této věci šťastné a pohotové!   

Diecéze se bude brzy loučit s arcibiskupem

V pátek 13. května jmenoval papež František našeho dosavadního arcibiskupa Mons. Jana Graubnera za příštího pastýře arcidiecéze pražské. Svého nového úřadu by se měl ujmout v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté v sobotu 2. července. Do té doby zůstává stát v čele své původní arcidiecéze jako její administrátor. Totéž platí pro emeritního pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku, který míří na odpočinek.

Biřmování Brodek u Přerova – červen 2018

Drahý otče biskupe,

jako jeden z Vašich kněží děkuji Bohu za možnost vyrůstat i pracovat v církvi pod Vaším pastýřským vedením. Těším se na letošní kněžskou pouť na Svatý Hostýn, při které – jak doufám – budeme koncem června za Vaši službu děkovat Pánu společně.

V den Vašeho jmenování do Prahy myslím na papežskou volbu Benedikta XVI., který se v roce 2005 těšil na zasloužený odpočinek, ale Pán to viděl jinak. Kolik dobrého pak vzešlo z pokorné poslušnosti kardinála Ratzingera vůči hlasu Toho, jenž kdysi s láskou řekl Petrovi: „Pas moje ovce!“ Vím, že to pro Vás musí být nesmírně těžké. Milujete Moravu a 30 let jste byl horlivým metropolitou jejího katolického společenství. Jistě si najdete cestu také k myslím a srdcím mnoha našich bratří a sester ve středních Čechách.

Z Vašeho dosavadního způsobu vedení diecéze je zřejmé, že svou pozornost určitě nebudete omezovat na hlavní město. Pokud snad někde narazíte na nepochopení, nespravedlivou kritiku, nebo dokonce zlou vůli nenechte se odradit. Modlím se za Vás a budu to činit i po Vašem odchodu z Olomouce. Nikdy nezapomenu, skrze které ruce mě Pán postavil do kněžských řad a kolikrát jste mi také v různých situacích osobně pomohl. Prosím, držte nám palce, abychom také v olomoucké diecézi kráčeli dál společně a s důvěrou vpřed jako Boží lid.

Otče, prosíme o požehnání.

P. Tomáš Klíč z Rokytnice