Odešla paní Františka Hlavinková (1935)

S důvěrou v Boží milosrdenství
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Hlavinková
roz. Rybaříková

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 26

Pohřeb se koná
v pátek 10. 11. ve 14.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!