Vzácná služba lektorů Božího slova

Ke čtení Božího slova při mši svaté bychom měli přistupovat vždy s maximální pečlivostí, abychom mu nebránili získat si jeho vlastní výmluvností srdce věřících posluchačů.

V naší farnosti se už od podzimu mluví o potřebě rozšířit a nově uspořádat působení tzv. lektorů, tj. mužů a žen, kteří se věnují čtení v kostele. Po mnoha odkladech nastává konečně příležitost dotáhnout tento záměr do konce. Následující seznam 72 vytipovaných kandidátů bude v průběhu příštích týdnů osloven ze strany pana faráře a požádán o souhlas se zařazením do dvojic na jednotlivé neděle. Kalendář lektorských služeb začne platit od září 2019. Čtení ve všední dny zůstane i nadále věcí aktivních dobrovolníků.

V kostele sv. Jakuba (Rokytnice)

  • Anička Úlehlová, Miluška Mrázková, Josef Úlehla, Radmila Zábranská, Martina Chovancová, Standa Hudec, Lenka Mackovíková, Hana Calábková, Helena Hrabalová, Helena Tesařová, Jirka Úlehla, Jindřiška Schmidtová, Danuška Dreiseitlová, Jaroslav Tomčík, Lukáš Pernický, Katka Obrtelová, Karla Janková, Terezka Smětalová, Jaromír Havlík, Alžběta Matějíčková, Jana Jurečková, Jiří Vodička, Marie Maštalířová, Barbora Parchanská, Kája Horníček

V kostele sv. Jana Křtitele (Brodek)

  • Marta Vondráková, František Doležel st., Klára Felnerová, Danuše Fiurášková, Jitka Šebíková, Markéta Vitoslavská, Marie Binderová, Kristýna Dostálová, Jitka Navrátilová, Dagmar Pacáková, Tomáš Hrnčiřík, Rosťa Brhlík st., Pavel Brada, Laďa Hlavinka, Josef Binder, Eliška Kopřivová, Marie Vystrčilová, Marie Chrástecká, Josef Hlavinka, Petr Ševčík, Lenka Horáková, František Tkadlec, Barbora Smyčková, Míša Bagárová, Andělka Doleželová

V kostele sv. Jiří (Citov)

  • Vlastík Karas, Majka Švédová, Anička Ševečková, Honza Palásek, Marek Šebík, Ota Machala, Marie Rýparová, Zdena Rychlá, Jan Novák, Anna Složilová, Jarmila Jurečková, Ondra Ludva, Honza Švéda, Michael Otáhal, Veronika Machurová, František Klučák, Jiří Prášil, Lucie Rubáčová, Anežka Šebíková, Lucie Ludvová, Mila Pavlíková, Anička Bendová

Pečlivá osobní příprava lektora na čtení biblického textu je samozřejmostí. To mimo jiné znamená, že v případě plánované neúčasti na mši svaté si lektor včas domluví odpovídající náhradu.

Ilustrační foto z Rožnova pod Radhoštěm

SPOLEČNĚ
SE FORMUJEME
ANEB
LEKTORSKÝ KURZ
2019

Všichni zájemci o pravidelné čtení Božího slova při liturgii by měli někdy v životě absolvovat čtveřici přednášek pro lektory, které se týkají nejen uvedení do zákulisí biblických textů a jejich užívání v liturgii, ale také praktického nácviku správného přednesu.

Na podzim 2019 proběhne
Lektorský kurz v Přerově na Sonusu
takto: 

pátek 13. září v 19:30 (P. Petr Chalupa)
pátek 4. října v 19:30 (Martina Pavlíková)
sobota 26. října v 9:00 (Martina Pavlíková)
sobota 23. listopadu v 10:00 (Mons. Antonín Basler)

VÍCE INFORMACÍ
O SLUŽBĚ LEKTORA BOŽÍHO SLOVA
NAJDETE NA WEBU
KULTURA SLOVA.CZ