Opravme nedostatky Evropské unie

Milí farníci, považuji za užitečné dát vám ke zvážení dopis jednoho z českých zástupců na půdě Evropského parlamentu adresovaný v těchto dnech do mých rukou. 

+OT


Vážený pane faráři,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Obrátili se na mne přátelé se žádostí o jasné slovo v záplavě často protichůdných informací, které se dnes k nim ze všech stran dostávají. 

Již patnáct let jsme součástí Evropské unie. To je od počátku projekt s křesťanským poselstvím míru, odpuštění a spolupráce, který odstranil války mezi členy Unie. Vstup do Evropské unie podporovala, také Česká biskupská konference, protože se tento projekt osvědčil – má za sebou reálné výsledky minimálně v podobě více než 70 let míru, což Evropský kontinent nepamatuje. A mír je křesťanská hodnota první kategorie. 

Evropská unie je ale jen lidské dílo, a proto má nedostatky. Opravit je předpokládá, že v unijních orgánech budou lidé schopní takového úkolu. 

Pokračování textu Opravme nedostatky Evropské unie

Programová nabídka Noci kostelů

PÁTEK 24.5. – BRODEK U PŘEROVA – KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 17:30 – 18:30 Uvidí Bůh moji svíčku? aneb volná prohlídka plus možnost zapálení svíčky před oltářem jako symbol osobní prosby návštěvníků vůči Bohu; 18:30 Mše svatá s výkladem aneb jedinečná příležitost k hlubšímu porozumění posvátnému dění při katolické bohoslužbě, zpívá místní schóla; 19:30 – 20:30 Kostel očima historika aneb přednáška o dějinách kostela a některých detailech jeho výzdoby prokládaná hudebním doprovodem v podání žáků místní ZUŠ

PÁTEK 24.5. – ROKYTNICE – KOSTEL A FARA U SV. JAKUBA 19:00 Májová pobožnost k Panně Marii (kostel); 19:30 – 20:30 Pátrací soutěž v kostele aneb volná prohlídka plus zajímavé úkoly pro děti i dospělé; 20:15 – 21:15 Ochutnávka mešních vín (fara) plus drobné občerstvení, možnost využití farní herny (kulečník); 20:30 – 21:00 Seznámení s průběhem opravy fary (2017-2019) aneb prohlídka interiéru fary s průvodcem, výstava velkoformátových fotografií z rekonstrukce domu; 21:15 – 22:00 I moderní umění může mít něco do sebe (farní sál) aneb představení mozaikových obrazů Desatera, které není možné jen tak obejít plus diskuze o možnostech dalšího rozvoje fary jako místa setkávání a využití přilehlé zahrady

NEDĚLE 26.5. –  ROKYTNICE – KOSTEL SV. JAKUBA 18:00 Benefiční koncert Mariana Jurečky Dobrovolné vstupné i ostatní dary posluchačů koncertu pomohou dokončit rekonstrukci místní fary.

PÁTEK 24.5. –  KOKORY – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18:00 – 19:00 Přednáška o historii a komentovaná prohlídka kostela; 20:30 – 21:00 Dětská scénka – Noemova archa; PŘEDMOSTÍ – KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY 20:30 – 21:15 Biblické tance; 21:15 – 22:00 Ztišení a zpěvy z Taizé;  PŘEROV – KOSTEL SV. VAVŘINCE 19:30 – 21:30 Prohlídka kostela v doprovodu místních řeholních sester; 21:30 – 22:00 Varhanní koncert – Martin Kordas

Více na webu nockostelu.cz