Milosrdenství v akci

Milosrdenství je pravou tváří Boha

  • v něhož věříme,
  • jehož lásku i férovost se snažíme dosvědčovat zvláště lidem zarmouceným a chudým,
  • kterému vděčíme za fantastickou možnost stát se vnitřně zcela svobodnými, 
  • od kterého s nadějí očekáváme odpuštění svých hříchů a život věčný. 

Bible nám připomíná, že hmotná nouze ani tělesná nemoc nejsou na této zemi největším zlem. Tím je riziko zaprodání duše peklu.

Naléhavě proto voláme ke konverzi všechny vlažné křesťany i ty z nekřesťanů, které Pán do své církve teprve zve, včetně lidí, kteří by se snad kvůli svému dosavadnímu způsobu života mohli cítit pro přátelství s Bohem ztraceni.

Člověk toužící po Boží milosti – a tím i po nebi – musí přestat zlehčovat hřích a slovem i skutkem se ho jasně zřeknout. V katolické církvi je to možné v jakémkoli věku, zejména skrze přijetí svatého křtu nebo svaté zpovědi. Ať se tedy nikdo nebojí o tyto svátosti požádat, vždyť milosrdenství je pravou tváří našeho Boha.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova