Ministrantské schůzky

Ministrantské schůzky se v tomto školním roce nekonají kvůli probíhající přípravě na svátost biřmování.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova