Biřmovanci SŠ+VŠ

Příprava na biřmování bude zahájena na jaře 2021.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova